logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 6 februari 2018
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 6 februari 2018 kl. 07:45.

I denna uppdatering av Sektorfavoriter tar vi ut SKF inom Verkstadssektorn. Istället inkluderar vi Bulten som en ny favorit inom sektorn. Inom Fastighet/Bygg tar vi ut D.Carnegie. I övrigt görs inga förändringar.

Strategi & Allokering inom Swedbank väljer i Sektorfavoriter ut dess favoritaktier inom respektive sektor. I de fall det anses vara aktuellt, väljs det även ut en aktie att undvika inom varje sektor. Om inte speciella skäl föreligger sker uppdatering av Sektorfavoriter normalt varannan vecka.

Konsument
RekKursRKUpp
Essity Köp 225,50 280 24,2%
Hennes & Mauritz Köp 140,56 175 24,5%
ICA Gruppen Köp 304,5 355 16,6%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKUpp
Fabege Köp 164,50 205 24,6%
Skanska Köp 159,65 198 24%
Hälsovård
RekKursRKUpp
AstraZeneca Köp 48,86 52,5 7,45%
Elekta Köp 70,76 94 32,8%
Recipharm Köp 90,7 117 29%
Basindustri
RekKursRKUpp
Lundin Mining Köp 55 69 25,5%
SSAB Köp 47,10 53 12,5%
Stora Enso Köp 13,74 14,5 5,5%
Bank/Finans
RekKursRKUpp
Investor Köp 364,5 425 16,6%
Kinnevik Köp 281,7 285 1,2%
Nordea Bank Köp 94,90 113,48 19,6%
 
Undvik
Svenska Handelsbanken Minska 115,40 107 -7,2%
Telekom/Media/IT
RekKursRKUpp
MTG Köp 383,6 420 9,5%
Nokia Köp 4,42 5,7 29,5%
Telia Köp 38,32 45 17,4%
Verkstad
RekKursRKUpp
ABB Köp 26,90 28 4%
Assa Abloy Köp 171,3 209 22%
Gränges Köp 84,55 105 21,42%
SAAB Köp 367,1 495 34,9%
Bulten Köp 113 140 23,9%
 
Undvik
Nibe Industrier Minska 73,8 64 -13,2%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Upp = Uppsida

Konsument

Köp

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280 SEK
Aktiekurs:225,50 SEK
Uppsida:24,2%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig vinsttillväxt

 • Global aktör inom hygien och hälsa
 • Ökat fokus på att förbättra lönsamheten
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Bolagsfakta

Essity utvecklar och tillverkar hygien- och hälsoartiklar såsom mjukpapper och sanitetsprodukter. Bolaget är global marknadsledare inom inkontinensprodukter samt professionella hygienlösningar, medan de är nummer två när det gäller mjukpapper. Essity rankas som nummer fyra respektive fem inom blöjor respektive sanitetsprodukter för kvinnor.

Investment case

Vi förväntar oss att kostnadsbesparingar i kombination med att ett tydligare marginalfokus från ledningen kommer att resultera i en bättre resultatutveckling för Essity än konkurrenterna. Bolaget har nyligen genomfört två marginalförbättringsprogram. Ett av dem kallas "Cure or Kill", vilket betyder att man i varje geografi och produktkategori ska vara marknadsledande. Vidare driver bolaget ett program för mjukpappersområdet, där avsikten är att minska kostnaderna och stänga ner överproduktion. Vi förväntar oss att en sådan utveckling kommer ge stöd aktien framöver.

Värdering

Eftersom Essitys produkter har en relativt stabil efterfrågan anser vi att det är lämpligt att göra en kassaflödesvärdering. Efterfrågan på Essitys produkter drivs av faktorer såsom inkomstökning på tillväxtmarknader och inte minst demografi. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på inkontinensskydd för att ta ett exempel. Vi ser en långsiktig tillväxt på 2 procent för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn på P/E 2017e men med tanke på den av oss förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:140,56 SEK
Uppsida:24,5%
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Fortfarande bra vinsttillväxt framöver

 • En av världens största klädförsäljare
 • Tid att återställa förlorat förtroende
 • Vinsttillväxt och rabattvärdering

Bolagsfakta

H&M är, sett till försäljning, en av världens största återförsäljare av kläder. Bland varumärkena finns H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories – alla med måttot ”Mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt”. Koncernen har historiskt ökat antalet butiker globalt med 10-15 procent per år men bromsar nu expansionstakten för att i större utsträckning än tidigare fokusera på butiksoptimeringar och butiksrenoveringar.

Investment case

I takt med att H&M:s tillväxttakt avtagit och marginalerna minskat markant, har marknaden börjat ifrågasätta hållbarheten i företagets affärsmodell och förmågan att anpassa sig till den snabbt föränderliga branschen. Följaktligen har estimat och multiplar fallit med 30 respektive 40 procent. Under tiden har bolaget gjort betydande framsteg inom kritiska områden, såsom avancerad dataanalys, e-handel och lagerhantering. Vi förväntar oss att H&M:s försäljningstillväxt gradvis kommer att förbättras men förbli på modesta nivåer omkring 5% i lokala valutor under kommande år. H&M kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 14:e februari där vi ser fram emot att få en djupare insikt och förståelse i de långsiktiga investeringar som löpt under ett antal år samt mer detaljerad inblick i onlineförsäljning och de enskilda märkena utvecklas. Med rådande aktiekurs får förväntningarna från marknaden anses vara relativt lågt ställda.

Värdering

H&M:s aktie har historiskt sett handlats till en betydande premie jämfört med sektorn. På grund av den svaga försäljningen, sämre marginaler och marknadens förlorade förtroende för företagets affärsmodell har premien vänt till en viss rabatt. Trots en försiktigare hållning till aktien ser vi att en försäljningstillväxt på cirka 5% och viss marginalförbättring ger en VPA-tillväxt på 6% för 2018-20p. Vi har reviderat utdelningsestimaten men bedömmer utdelningen som hållbar omkring 9 SEK. Vi estimerar 9 SEK och 9,25 SEK för respektive 2018 och 2019, vilket betyder en direktavkastning på nära 6,5%.

ICA Gruppen

Rek: Köp
Riktkurs:355 SEK
Aktiekurs:304,5 SEK
Uppsida:16,6%
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Billig stabilitet

 • Sveriges ledande livsmedelsbutik
 • Stabil vinsttillväxt och stadigt kassaflöde
 • Attraktiv värdering givet överlägsen affärsmodell

Bolagsfakta

ICA-Gruppens huvudsakliga verksamhet består av livsmedelsförsäljning. Gruppen inkluderar ICA Sweden och Rimi Baltic (matvaruförsäljning), ICA Real Estate (äger och hanterar fastigheter), ICA Bank (erbjuder finansiella tjänster) samt Apotek Hjärtat.

Investment case

ICA-Gruppen har en differentierad affärsmodell som enligt oss är överlägsen de närmaste konkurrenterna. Vi ser därför bolaget som en god defensiv spelare med bäst marginaler på en sund marknad. Vidare har ICA-Gruppen en stark position på den snabbt växande baltiska marknaden. I slutet av 2016 annonserade bolaget ett förvärv av IKI, Litauens näst största livsmedelskedja. Sammantaget medför ICA:s överlägsna affärsmodell att bolaget kommer fortsätta att växa minst i samma takt som marknaden och uppnå en vinsttillväxt på 6-8 procent, enligt oss.

Värdering

ICA-Gruppen har historiskt handlats till en betydande premie jämfört med övriga europeiska aktörer. Aktien har dock omvärderats och handlas nu till en rabatt mot sektorn. 15,5x vinsten för 2018e ser vi som attraktivt givet den starka vinsttillväxten i kombination med en uthållig direktavkastning på runt 4 procent. Fastighetsportföljen med ett marknadsvärde på 15 miljarder SEK utgör dessutom ungefär 25 procent av bolagets totala marknadsvärde.

Fastigheter/Bygg

Köp

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:205 SEK
Aktiekurs:164,50 SEK
Uppsida:24,6%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Det mest fokuserade bolaget

 • Den bästa fastighets- och projektportföljen
 • Stark hyrestillväxt och mycket projekt driver lönsamheten
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt

Bolagsfakta

Fabege är det mest fokuserade bolaget av alla noterade fastighetsbolag. Ca 90% är kontor och 100% är Stockholm. Resterande 10% utgörs av handelsytor. Ungefär 45% av beståndet finns i de centrala delarna av Stockholm, 45% i Solna och ca 10% i Hammarby Sjöstad. Bolaget satsar mycket på projekt och även här sitter man på den bästa projektportföljen av alla. Faktum är att Fabege ensamt står för en mycket stor del av den samlade nybyggnationen av kontor i Stockholm.

Investment case

Drivet av en stark tillväxt för svensk ekonomi, låga vakansgrader och i princip ingen nybyggnation är hyrestillväxten i Stockholm bland de högsta i Europa då det gäller större städer. Fabege är bästa valet att ta till sig denna tillväxt. Det är i dagsläget betydligt billigare att bygga kontor än att köpa på andrahandsmarknaden, vilket gjorde att Fabeges lönsamhet på denna typ av verksamhet uppgick till 66% på investerat kapital årets första nio månader. Under 2018 kommer sex av de nio största projekten att färdigställas. Eftersom Fabege har en konservativ redovisning sparar man mycket av värdehöjningarna till slutet på projekten, vilket gör att vi förväntar oss kraftiga värdehöjningar 2018.

Värdering

Trots en fastighetsportfölj som är den bästa på marknaden och, som vi ser det, ett dolt värde på ca 5 mdr SEK i projektportföljen är värderingen av Fabege försiktig. Aktien handlas som snittet för sektorn dvs ca 20% rabatt mot substansen för 2018, vilket i sig är en historisk hög rabatt (över tid är rabatten ca 0-10%). Om vi inkluderar övervärdet i projektportfökjen blir rabatten hela 32%. Vi upprepar Köp med en målkurs på 205 kr.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:198 SEK
Aktiekurs:159,65 SEK
Uppsida:24%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Ljusa utsikter för 2018

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Värderingen för låg givet potentialen

Bolagsfakta

Skanska är ett av världens största byggbolag och nummer ett i Norden. Bolaget är verksamt inom tio hemmamarknader i Norden, andra europeiska länder samt USA. Bolaget har fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling.

Investment case

Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av kvartalseffekter. Då den amerikanska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på denna del nu är alltför låga, vilket skapar potential inför nästa år. Den Europeiska verksamheten som tyngts av förluster i Polen ser också nu ut att vara nära en vänding efter att Skanskas nya VD lanserat ett kraftigt åtgärdsprogram för att återfå lönsamhet i segmentet.

Värdering

Aktien handlas till ett P/E på 14x, att jämföra med det historiska genomsnittet på 15x. Förbättringspotential för lönsamheten inom den amerikanska byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling är grunden till att vi anser att aktien är attraktiv.

Hälsovård

Köp

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:52,5 GBP
Aktiekurs:48,86 GBP
Uppsida:7,45%
Analytiker: Mark Belsey
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Undervärderad pipeline

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Tillväxtpotential inom onkologi
 • Premiumvärdering rättfärdigad

Bolagsfakta

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Bolaget bildades 1999 genom fusionen mellan svenska Astra och engelska Zeneca Group. AstraZeneca fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet samt hjärta/kärl och metabola sjukdomar.

Investment case

AstraZenecas fokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. I somras presenterades en forskningsstudie, MYSTIC, vars inledande resultat inte nådde upp till det primära målet. Studien fortsätter dock som planerat till 2018. Primärt fokuserar nu marknaden på de två onkologitillgångarna Imfinzi och Tagrisso. I dessa ser vi en avsevärd försäljningspotential.

Värdering

Vi förväntar oss att AstraZeneca kommer att leverera en väsentligt högre tillväxt än de europeiska konkurrenterna de kommande åren. Därav anser vi att aktien bör handlas till en premiumvärdering jämfört med sektorn. Vår värdering baserar sig på en nuvärdesberäkning av summan-av-delarna och denna ger stöd till en högre aktiekurs.

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:94 SEK
Aktiekurs:70,76 SEK
Uppsida:32,8%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Nya förutsättningar på plats

 • Nummer två på den globala marknaden
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel i nära antågande
 • På väg mot branschledande tillväxttal igen

Bolagsfakta

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian står för 90 procent av den globala marknaden. Det råder strukturell tillväxt på marknaden, då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. Tillväxtmarknaderna är per definition en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Investment case

Vi ser en rad olika anledningar till att Elekta sannolikt kommer att leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver. Elekta agerar för det första på en oligopolliknande marknad med strukturell efterfrågan. För det andra så har bolaget städat upp många tidigare problemområden och en ny ledning är på plats. Även kassaflödet har förbättrats. Slutligen står Elekta inför en ny produktcykel i samband med att Unity lanseras. Detta skapar möjligheter för Elekta att komma tillbaka till branschledande tillväxttal igen.

Värdering

Vi har en riktkurs på 94 SEK. Vi ser dock tre triggers som skulle kunna motivera en ännu högre kurs: potentiella förvärv; högre försäljning för Unity än vi förväntar oss alternativt ett bud på bolaget.

Recipharm

Rek: Köp
Riktkurs:117 SEK
Aktiekurs:90,7 SEK
Uppsida:29%
Analytiker: Arsene Guekam
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Överdriven rädsla

 • Ledande bolag på växande marknad
 • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad
 • Attraktivt värderad, både i absoluta och relativa termer

Bolagsfakta

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) som säljer tjänster till läkemedelsbolag. Dess marknad växer snabbt och utvecklingen drar nytta av ett flertal underliggande trender. Samtidigt är marknaden mycket fragmenterad, med över 1000 aktörer, varav 70 procent av dessa står för 20 procent av intjäningen. Recipharm har en stark ställning i Europa och är därför en naturlig köpare av andra aktörer.

Investment case

Som ett resultat av en högre förvärvstakt ser vi en gradvis förbättring av marginalen. Vidare är implementeringen av en löpande band princip en viktig parameter för bolagets framtida tillväxt. För att förstärka närvaron i vissa regioner, letar Recipharm fortfarande efter förvärvsmöjligheter, vilket vi räknar med kommer att bidra till det positiva nyhetsflödet. Kortsiktigt står bolaget inför ett par större engångskostnader men långsiktigt ser vi stor potential i Recipharm. Bolagets kommunicerade mål inför 2020 ser vi som fullt realistiska.

Värdering

Aktien handlas till en rabatt på ungefär 20 procent jämfört med konkurrenterna. Baserad på kassaflödesvärdering och en långsiktig tillväxt på två procent har vi en riktkurs på 117 SEK.

Basindustri

Köp

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:69 SEK
Aktiekurs:55 SEK
Uppsida:25,5%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tid att aktivera kassan

 • Gruvföretag med fokus på koppar och zink
 • Avyttring öppnar upp för förvärv
 • Attraktiv värdering, både mot historien och mot konkurrenterna

Bolagsfakta

Lundin Mining (LUMI) är ett gruvföretag med fokus på koppar och zink. Cirka 60 procent av intäkterna härrör från Candelaria-gruvan i Chile medan resten är jämnt fördelad mellan Zinkgruvan (Sverige), Eagle (USA) och Neves-Corvo (Portugal).

Investment case

Efter avyttringen av Tenke har LUMI en stark balansräkning med 1,1 miljarder USD i kassan. Lundin Mining har nu således runt 25% av börsvärdet i nettokassa. Detta möjliggör investeringar i de befintliga gruvorna Neves-Corvo och Candelaria vilket sannolikt kommer leda till ett positivt nyhetsflöde. Den starka balanskräkningen öppnar även upp för förvärv. Historiskt sett har marknaden mottagit förvärvsnyheter från LUMI positivt.

Värdering

LUMI värderas ungefärligen 20 procent lägre än både konkurrenterna och sin historiska värdering. Vår summan-av-delarna värdering ger ett värde på 69 SEK.

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:53 SEK
Aktiekurs:47,10 SEK
Uppsida:12,5%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Ljusa utsikter för kommande kvartal

 • Bättre utsikter för specialstål, Europa och USA
 • Drivet av robust efterfrågan och prishöjningar
 • Handlas i botten av historiska intervallet

Bolagsfakta

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA.

Investment case

Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är helt avgörande för SSAB då cirka 80 procent av bolagets försäljning går till regionen. Vi ser att början av 2018 kommer att stödjas av både säsongseffekter och återhämtning i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter). Samtidigt ser vi ett generellt stöd till stålmarknaderna i Europa och USA. Vi ser ytterligare förbättringar under 2018 från produktmixen både i SSAB Specialstål och i SSAB Europa, mot bakgrund av återhämtningen i de slutkundsegment vi nämner ovan. Även stålmarknaden i USA ser ut att förbättras efter ett utmanade 2017.

Värdering

De kommunicerade målen för 2020 framskrider enligt plan och ligger i vissa fall före plan. Målen inkluderar att lyfta specialståls leveranser till 1,35Mt (från 1,0Mt 2016), leveranserna till premiumfordon ska lyftas till 750kt (från 442kt) och antalet medlemmar i wear-part ska höjas till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12m framåtblickande EV/EBITDA på omkring 6.5x, vilket kan jämföras med snittet de sista tre åren om 7.5x . Fortsätter SSAB att leverera på målen ser vi fortsatt stöd till en gradvis omvärderingspotential.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:14,5 EUR
Aktiekurs:13,74 EUR
Uppsida:5,5%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Skördetid

 • Global leverantör av förnybara lösningar
 • Tidigare investeringar på god väg att ge avkastning
 • Kort- och långsiktig potential för aktien

Bolagsfakta

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Målsättningen är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Viktiga byggstenar i strategin är fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial och hållbara bygglösningar.

Investment case

Stora Enso genomgår en transformation med hjälp av kassaflödet från bolagets mogna verksamhet, pappersproduktionen. För att öka tillväxten har bolaget investerat i ny verksamhet, livsmedelsförpackningar, samtidigt har satsningar på anläggningar i tillväxtländer gjorts för att hålla nere kostnaderna. Stora Enso har visat ett stabilt kassaflöde de senaste fyra åren trots viss ekonomisk turbulens. På kort sikt kan aktieägarna se fram emot en hög aktieutdelning. På lite längre sikt förväntar vi oss att den nya strategin kommer ge avtryck på resultatet. Stora Enso ändrar sammansättningen av sin produktportfölj och går ifrån att vara en europeisk pappersproducent till att driva anläggningar i tillväxtregioner, såsom pappersbruk i Latinamerika och kartongtillverkning i Kina. De har också meddelat att brytpunkten för lönsamhet i den kinesiska kartongfabriken väntas inträffa redan under Q4 2017, i stället för i början av 2018, vilket var den ursprungliga målsättningen.

Värdering

Vi förväntar oss att avkastningen på eget kapital kommer att stiga från de senaste årens 6 procent till 13 procent de kommande tre till fyra åren. Med utgångspunkt från detta ser vi ett tydligt stöd till aktiekursen även på lång sikt. I nuläget har vi en riktkurs på EUR 14,5 men på lite sikt bör det alltså finnas högre potential än så.

Bank/Finans

Köp

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:425 SEK
Aktiekurs:364,5 SEK
Uppsida:16,6%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Bolagsfakta

Investor är Sveriges största investmentbolag och innehar en portfölj med cirka 70 procent noterade bolag och 30 procent onoterade. Fokus är kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor har generellt en oändlig placeringshorisont och det är ovanligt att bolaget gör avyttringar.

Investment case

Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande. Bolaget har hög direktavkastning och därutöver en målsättning om att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30 procent av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte annars hade gått att investera i.

Värdering

Atien i Investor har historiskt sett handlats med en substansrabatt på runt 20 procent. Vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska, då portföljens andel av onoterade bolag sannolikt kommer att öka. En direktavkastning på 3-4 procent är ytterligare något som talar för aktien.

Kinnevik

Rek: Köp
Riktkurs:285 SEK
Aktiekurs:281,7 SEK
Uppsida:1,2%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Onoterat och e-handel allt viktigare

 • Investmentbolag med fokus på tillväxtföretag
 • Attraktiv portfölj med onoterade bolag
 • Rabatten att gradvis minska

Bolagsfakta

Kinnevik är ett investmentbolag som fokuserar på att hitta attraktiva tillväxtbolag och har därigenom historiskt skapat stort värde för sina aktieägare. Kinnevik är sektorfokuserat och brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger bolaget digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. De är verksamma både i utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Företaget har en stabil bas i form i telekom- och mediaföretag, vilka genererar stabila kassaflöden som finansierar både investeringar och utdelningar.

Investment case

Vi tror att marknaden underskattar potentialen i de onoterade bolagen, vilka utgör 15 procent av Kinneviks marknadsvärde. Därutöver har vi en positiv syn på Kinneviks största innehav, e-handelsbolaget Zalando, som utgör 35 procent av marknadsvärdet.

Värdering

Kinnevik handlas med en substansrabatt på 20 procent, vilket är högre än de senaste fem årens genomsnitt på 12 procent. Vi anser att det finns stöd för en lägre rabatt allteftersom potentialen bland de onoterade bolagen i portföljen synliggörs.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:113,48 SEK
Aktiekurs:94,90 SEK
Uppsida:19,6%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Diversifierad vinsttillväxt

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Bolagsfakta

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022. Personalstyrkan ska minskas med 4 000 personer (12,5 % av personalstyrkan). Nordea förväntar sig oförändrade kostnader fram till 2021 och man antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022. Personalstyrkan ska minskas med 4 000 personer (12,5 % av personalstyrkan). Nordea förväntar sig oförändrade kostnader fram till 2021 och man antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Värdering

Vi estimerar att avkastningen på eget kapital stiger från 11,3 % till 11,8 % och att direktavkastningen uppgår till 6,7-8,0 % för 2017-20p. Nordea handlas till ett P/E-tal på 10,8x för 2019p. Givet vår analys av Basel IV förväntar vi oss en begränsad påverkan från implementeringen av ramverket. Vi bedömer att Nordea kommer kunna leverera i linje med sin utdelningspolicy och vi förväntar oss en utbetalningsgrad på cirka 80 % för de kommande tre åren.

Undvik

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska
Riktkurs:107 SEK
Aktiekurs:115,40 SEK
Uppsida:-7,2%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Oinspererande

 • Oattraktiv risk/avkastningsprofil
 • Defensiv profil
 • Handlas till en premie

Bolagsfakta

Svenska Handelsbanken är en traditionell Svensk bank med kontor i mestadels i Sverige, men även i länder såsom UK, Danmark, Finland och Norge.

Investment case

Svenska Handelsbanken anses ofta luta åt det defensiva hållet och tenderar att överträffa konkurrenterna i en mer svår marknad. Dock, eftersom vi nu ser att risken ligger i bankens viktigaste exponering, svensk bostadsbelåning, så bedömer vi att dagens risk/avkastning-profil är oattraktiv. Givet den starka exponeringen mot svensk bostadsbelåning anser vi inte att dagens premiumvärdering gentemot de andra nordiska bankerna är motiverad.

Värdering

Vi estimerar att Svenska Handelsbankens lånetillväxt kommer att minska från 5,0% 2018p till 3,4% 2020p, i linje med en minskad tillväxt för svensk bostadsbelåning. Vi förväntar oss att de totala inkomsterna får en tillväxt på 4,5% för 2018-20p och 3,1% för kostnaderna. Vi estimerar att VPA-tillväxten blir 3,6% för samma period.

Telekom/Media/IT

Köp

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:420 SEK
Aktiekurs:383,6 SEK
Uppsida:9,5%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Digitalt momentum

 • MTG är Nordens ledande underhållningsföretag med pan-nordisk räkvidd och en imponerande pipeline av originalserieproduktioner.
 • Divisionen MTGx innefattar världens största eSports-aktör vars marknad växer mycket kraftigt.
 • Vi förväntar oss en skarp turnaround i resultaten inom MTGx under 2018p

Bolagsfakta

MTG är Nordens ledande underhållningsföretag. Affärsområdet Nordic Entertainment driver fri-tv, betal-TV, streamingtjänster och radio i Norden, bl.a. genom varumärkena Viasat, Viaplay, Viafree och Rix FM. MTG Studios producerar och distriburerar programinnehåll såsom realityserier, dramaserier och filmer. International Entertainment är under avveckling och driver främst fri-TV i Bulgarien. Affärsområdet MTGx inkluderar världens största eSports-aktör via varumärkena ESL och DreamHack, samt onlinespel via InnoGames och Kongregate, och slutligen digitala video nätverk via Zoomin och Splay.

Investment case

MTG är ledande i Norden inom sitt område där man fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet eSports, och man har nyligen gått in i marknaden för onlinespel. Vi anser att dessa båda segment är mycket värdeskapande. Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och en förbättring av EBIT-marginalen med 200 punkter för 2018p, främst drivet av MTGx-verksamheten. EV/EBIT faller därmed från 19x för 2017p till 14x för 2018p. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och en pan-nordisk räckvidd.

Värdering

MTG:s TV-verksamhet värderas för närvarande i nivå med sektorn europeiska traditionella TV-bolag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan eSports saknar relevanta jämförelseobjekt.

Nokia

Rek: Köp
Riktkurs:5,7 EUR
Aktiekurs:4,42 EUR
Uppsida:29,5%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv risk / reward

 • Från mobiltelefoni till ledande nätverksleverantör
 • Goda utsikter för lönsamheten
 • Hög potential och attraktiv värdering

Bolagsfakta

Nokia var världsledande inom mobiltelefoni, men de var sena med att lansera smarta telefoner och tappade därför snabbt sin position. Nokia sålde sin mobiltelefoniverksamhet, ”Devices & Services”, till Microsoft 2014, och den digitala karttjänsten ”Here” avyttrades till tyska bilproducenter 2015. Ett år senare förvärvades det franska telekombolaget Alcatel-Lucent. Nokia är nu världsledande inom nätverk och har ansenliga produktportföljer och en samling unika patent.

Investment case

Vi ser en successiv stabilisering av försäljningen fram till årsskiftet, och därefter bör det finnas utrymme för en ny expansionsfas i samband med 5G-utbyggnaden 2019. Vi anser dessutom att det borde finnas utrymme för bättre intjäning från patentportföljen. Vi räknar även med att kostnadsbesparingar bör ge fortsatt stöd till förbättrade marginaler de kommande kvartalen. Potential för högre utdelning är ytterligare ett argument som talar för aktien.

Värdering

Enligt oss handlas Nokiaaktien till attraktiva multiplar (P/E 12x respektive 10x för 2018-19, exklusive kassa). Vår kassaflödesbaserade riktkurs är 5,8 EUR på medellång sikt.

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:45 SEK
Aktiekurs:38,32 SEK
Uppsida:17,4%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Stärkta kassaflöden

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög och stigande direktavkastning

Bolagsfakta

Med en stark position inom fast och mobil telefoni i Sverige, Finland och Baltikum är Telia den största nordisk-baltiska telekomoperatören. Även i Norge är bolaget en stor spelare inom mobiltelefoni, medan verksamheten i Danmark är mer mindre omfattande. Telia håller på lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell.

Investment case

Telia genomgår en gradvis omvandling till att bli ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar. Vi väntar oss att bolagets kassaflöde kommer att öka med minst 35 procent i år, jämfört med 2016.

Värdering

Vi förväntar oss att utdelningen växer med cirka 4 % per år, vilket medför attraktiva 6-7 % direktavkastning under 2018-20e. Därutöver så öppnar den starka balansräkningen upp för en möjlig extrautdelning. Vi har en kassaflödesbaserad målkurs på 45 SEK.

Verkstad

Köp

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:28 CHF
Aktiekurs:26,90 CHF
Uppsida:4%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Väl förberedd för en flerårig tillväxtperiod

 • En global aktör inom automation och elkraft
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Bolagsfakta

ABB är ett ledande svenskt-schweiziskt företag inom automation och kraft med verksamhet i över hundra länder och med 135 000 anställda. Bolaget är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; medan Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering.

Investment case

Vi grundar vår köprekommendation på tre faktorer: först och främst ser vi att ABB står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren inom sina sencykliska segment, vilka står för ca 40% av koncernens intäkter. Detta kompletterar den strukturella tillväxten inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. För det andra räknar vi med att se positiva effekter av de senaste två årens omfattande omstruktureringar. För det tredje ger ABB:s robusta kassaflöde möjlighet till en aktieägarvänlig kapitalallokering, i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra 2018 estimat handlas aktien till P/E på 17,9x. Historiskt sett är denna värdering på höga nivåer men blickar vi framåt så ser det attraktivt ut. Vi förväntar oss 20% högre försäljning, 40% högre rörelseresultat och en ökning av VPA på runt 50% fram till 2020. Vi räknar med att detta kommer att driva aktiepriset den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:209 SEK
Aktiekurs:171,3 SEK
Uppsida:22%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktiga tillväxttrender driver intjäningen

 • Världens största låstillverkare
 • Elektroniska lås ersätter mekaniska
 • Temporär svacka kommer ebba ut

Bolagsfakta

Assa Abloy är världens största låstillverkare med runt 15 procents marknadsandel. Bolagets målsättning är 10 procents tillväxt, hälften organiskt och hälften från förvärv. Bolaget har de senaste 10-20 åren konsoliderat stora delar av låsmarknaden, och man siktar nu på att göra detsamma med marknaden för industridörrar.

Investment case

Aktiekursen har tyngts av bolagets problem i Kina. Vi förväntar oss att dessa endast är tillfälliga och att det underliggande caset är intakt. Bolagets exponering mot slutmarknaden är attraktiv och det råder långsiktiga tillväxttrender på dess underliggande marknader. När trycket från tillväxtmarknaderna, och i synnerhet Kina, lättar förväntar vi oss att Assa Abloy återvänder till en organisk tillväxt på 4-6 procent. Samtidigt ser vi fortsatt förvärvad tillväxt. Assa Abloy har mer än fördubblat sin EPS sedan 2009 och förvärv har historiskt sett varit en central del av den starka utvecklingen. Med en marknadsandel på 15 procent och med stora inträdeshinder för nya aktörer ser vi fortsatt stark utveckling.

Värdering

Aktien handlas runt P/E 20x 2018e. Trots den starka konjunkturen handlas aktien endast i mitten av sitt relativa treåriga sektorinternvall på framåtblickande tolvmånaders P/E. Vår riktkurs är 209 SEK per aktie och baseras på ett P/E på 25x för 2018.

Gränges

Rek: Köp
Riktkurs:105 SEK
Aktiekurs:84,55 SEK
Uppsida:21,42%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxt till rabatt

 • Stark position inom fordonssegmentet
 • Ny plattform i USA tillsammans med Mitsubishi
 • Attraktiv värderad till 11x EPS

Bolagsfakta

Gränges fokuserar på valsad aluminium för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Slutkunderna finns inom fordonsindustrin, industrin för stationära värmeväxlare samt nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar. Varannan bil som produceras globalt innehåller material som Gränges har tillverkat. Inom fordonssegmentet, vilket utgör 50 procent av försäljningen, har Gränges en marknadsandel på 20 procent.

Investment case

Vi ser gott om tillväxtmöjligheter för Gränges. Förvärvet av Noranda 2016 resulterade i fördubblad försäljning och skapade en plattform i USA, från vilken bolaget vuxit det befintliga erbjudandet vidare. Vi ser potential för att det ökade användandet av aluminium inom marknaderna för värme, ventilation, luftkonditionering och kylning kan dubbla Gränges försäljningsvolymer. Bolaget fortsätter samtidigt att växa USA-plattformen, vilket bör vara en god investering då importtullar på 23 procent läggs på vissa Kinaproducerade aluminiumkomponenter. Investeringar i Noranda, som kommer öka kapaciteten med 25 procent, skall enligt plan börja generera produktion från slutet av 2018. Samarbetet med Mitsubishi Aluminium kommer dessutom att addera kapacitet inom varmvalsat, vilket gör att Gränges kan vända sig mer direkt till fordonsindustrin i USA.

Värdering

Gränges har genomgått betydande förändringar de senaste åren, där den största händelsen är uppköpet av Noranda. Vid sidan av den starka positionen i fordonssektorn har Gränges även ytterligare väsentliga tillväxtmöjligheter. Trots detta handlas aktien till rabatt gentemot sektorn. Vi anser att P/E 11x för 2017e är attraktivt.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:495 SEK
Aktiekurs:367,1 SEK
Uppsida:34,9%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxt genom ökade försvarsinvesteringar

 • Global flyg- och försvarsaktör
 • Drar nytta av uppdaterad produktportfölj och geopolitiska spänningar
 • Stödjande värdering givet förutsättningarna

Bolagsfakta

Saab är globalt verksamma inom flyg- och försvarssektorn. Bolaget består av sex affärsenheter och erbjuder en stor mängd produkter inom vapensystem, system för lufttrafik samt lösningar för övning och simulering. Det viktigaste affärsområdet, Aeronautics, ansvarar bland annat för utvecklingen av ett av världens mest avancerade och kostnadseffektiva stridsflygplan, JAS 39 Gripen.

Investment case

Vi ser ett antal anledningar till en positiv syn på kommande nyhetsflöde från SAAB. Det pågår en global expansion av JAS 39 Gripen, vilket vi räknar med kommer leda till stora beställningar. Utöver detta ser vi potential från Kockums varv och den nya ubåten A26, samarbetet med Boeing, möjliga beställningar från Indien samt GlobalEye. I tillägg till detta håller den nuvarande affären på att strömlinjeformas. Saab gynnas av ökade den ökade geopolitiska spänningen världen över och även i Sverige, som står för 40 procent av Saabs försäljning, ökar försvarsinvesteringarna.

Värdering

Givet den starka vinsttillväxten och de långsiktiga möjligheter vi ser framför oss anser vi aktien vara attraktivt värderad. Vår riktkurs om 495 SEK baserar vi på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Bulten

Rek: Köp
Riktkurs:140 SEK
Aktiekurs:113 SEK
Uppsida:23,9%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Elmotorer kan ge merförsäljning

 • Ledande leverantör i växande fordonsnisch
 • Elbilarnas frammarsch leder efterfrågan
 • Tillväxten reflekteras inte i aktiekursen

Bolagsfakta

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund¬specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, logistik-, material- och produktionskunnande.

Investment case

Vi förväntar oss att Bulten kommer uppvisa väsentligt högre tillväxt än den globala bilproduktionen de kommande åren. Anledningen är att användandet av fästelement i elfordon kan uppgå till mer än 50 procent fler än i en konventionell bil med förbränningsmotor. Bulten har dessutom säkrat ytterligare så kallade FSP-kontrakt, där bolaget levererar hela behove av fästelement till bilen, motsvararande cirka 20 procent av försäljningen. Slutligen skapar Bulten nu en kostnadseffektiv plattform i USA, vilken vi förväntar oss generera 10 procent i nyförsäljning inom ett par år.

Värdering

Bulten agerar i en sektor där vi sett omfattande konsolidering de senaste åren. Vi tror inte denna trend är över vilket kan ge stöd till aktien. Vi anser att aktien är attraktivt värderad givet den tillväxt vi förväntar oss.

Undvik

Nibe Industrier

Rek: Minska
Riktkurs:64 SEK
Aktiekurs:73,8 SEK
Uppsida:-13,2%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Svagare resultat är att vänta

 • Globalt kvalitetsbolag
 • Förvärv och kommersiella kunder pressar marginalen
 • Hög värdering givet utsikterna

Bolagsfakta

NIBE är en global koncern verksamma inom lösningar för inomhusklimat och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning.

Investment case

Nibe har en lång historia av att vara ett kvalitetsbolag med stabil underliggande affär. Vi hävdar dock att Nibes fokusering på förvärv börjar bli en allt för dyr historia för aktieägarna, då tidigare förvärv spätt ut lönsamheten. Samtidigt har exponeringen mot kommersiella kunder ökat, vilket enligt oss kommer att pressa marginalen ytterligare.

Värdering

NIBE handlas till en betydande premie jämfört med andra förvärvsdrivna nordiska kvalitetsbolag. Många av dessa har dessutom en högre lönsamhet och starkare balansräkning. Vi har en riktkurs på 64 SEK.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Fabege SE0000950636 3
Skanska SE0000113250 7
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Lundin Mining SE0001134529 7
SSAB SE0000171100 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Nordea Bank SE0000427361 7
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 1, 3
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Nibe Industrier SE0008321293 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.