logo
Swedbank Sektorfavoriter - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 7 juli 2020 kl. 07:50 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Marknaden har tagit fasta på det positiva i nyhetsflödet varvid börsen successivt återhämtat sig. Vi ser också en gradvis förbättring av de ekonomiska indikatorerna som sannolik, men bedömer det alltjämt svårt att estimera tillväxt och vinstutveckling. Med denna osäkerhet förordar vi främst de bolag som vi ser kan ha större möjlighet att hantera nuvarande marknadsklimat, bolag som vi ser kan komma att ha en relativt tidig återhämtning, samt bolag med förutsättningar att på egna meriter kunna hålla uppe sin intjäning och vinst. I denna uppdatering sker inga förändringar.

Nästa uppdatering av Sektorfavoriter sker i augusti.

Sektorfavoriter innehåller våra favoritaktier i respektive sektor, och ibland även en aktie att undvika. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Konsument
RekKursRKUpp
Essity Köp 305,30 360,00 17,9%
Hennes & Mauritz Köp 142,55 185,00 29,8%
Storytel Köp 217,00 220,00 1,4%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKUpp
Balder Köp 367,20 443,00 20,6%
Peab Köp 78,05 95,00 21,7%
Skanska Köp 194,75 235,00 20,7%
Hälsovård
RekKursRKUpp
AstraZeneca Köp 8 660,00 9 200,00 6,2%
Elekta Köp 90,00 118,00 31,1%
Recipharm Köp 125,00 147,91 18,3%
Basindustri
RekKursRKUpp
BillerudKorsnäs Köp 135,00 170,00 25,9%
Lundin Mining Köp 52,35 60,00 14,6%
Stora Enso Köp 10,89 14,50 33,2%
Bank/Finans
RekKursRKUpp
Investor Köp 509,40 570,00 11,9%
Nordea Bank Köp 6,41 6,70 4,5%
Telekom/Media/IT
RekKursRKUpp
Ericsson Köp 91,88 95,00 3,4%
Tele2 Köp 122,90 155,00 26,1%
Hexagon Köp 561,00 525,00 -6,4%
Verkstad
RekKursRKUpp
ABB Köp 22,78 21,00 -7,8%
Assa Abloy Köp 197,15 215,00 9,1%
Epiroc Köp 118,65 105,00 -11,5%
Sandvik Köp 180,15 172,00 -4,5%
Volvo Köp 153,35 155,00 1,1%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Upp = Uppsida

Konsument

Köp

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:305,30 SEK
Uppsida:17,9%
Analytiker: Karel Zoete
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-01
Bolagsspecifik viktig information

Stabila tillväxtutsikter

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Lägre råvarukostnader bidrar till vinsttillväxt

Bolagsfakta

Essity är ett hygien- och hälsobolag som är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar, samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity som nummer fyra inom blöjor och nummer fem inom sanitetsprodukter för kvinnor. Bland dess varumärken återfinns Tork, Libero, Edet, Libresse, och Tena.

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi, vilket ger tillväxtutsikter på cirka 3% per år. Essity har en defensiv profil, där efterfrågan väntas vara högst stabil (Consumer Tissue 38%, Personal Care 38%). Strukturellt ser vi nu också att en ökad medvetenhet kring hygien kommer att gynna samtliga Essitys verksamheter. Då priserna på insatsvaror som massa och olja har fallit ser vi också goda förutsättningar till högre marginaler och god vinsttillväxt framöver. Detta då till exempel divisionen Personal Care årligen spenderar mer än 10 miljarder SEK på oljerelaterade produkter. Utifrån den stabila intjäningen och den förväntat goda rörelseresultatstillväxten ser vi bolaget som attraktivt värderat

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:185,00 SEK
Aktiekurs:142,55 SEK
Uppsida:29,8%
Analytiker: Magnus Raman
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-29
Bolagsspecifik viktig information

Vinståterhämting de kommande åren

 • Global klädvarukedja
 • Stark marknadsposition
 • Vinståterhämtning väntas 2021p

Bolagsfakta

Hennes & Mauritz (H&M) är en detaljhandelskedja som säljer kläder, skor och accessoarer, samt heminredning. Inom koncernen återfinns varumärkena H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. H&Ms största marknader är Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA, men bolaget bedriver verksamhet inom samtliga globala regioner.

Investment case

Modeförsäljare har drabbats hårt av covid-19, men vi ser att H&M kommer att komma ut ur den nuvarande krisen starkare än tidigare, drivet av flera skäl: 1) vunna marknadsandelar när modebutiksmarknaden konsolideras 2) lägre bruttomarginaltryck, då många befintliga aktörers strider är över och 3) ökad lönsamhet online genom normalisering av tidigare generösa leveransvillkor. H&M har vidare en relativt bra position för att förhandla om köp, leasingkontrakt, bemanning, investeringar och andra kostnader som innebär mildare negativa effekter på kortare sikt. På grund av att en stor del av butiksnätet stängts på grund av utbrottet av covid-19 ser vi innevarande år som vinstmässigt förlorat, men givet H&Ms visade styrka vad gäller motståndskraft i intäkterna, ledningens goda kostnadskontroll, och bolagets långsiktiga utsikter, finner vi aktien attraktivt värderad.

Storytel

Rek: Köp
Riktkurs:220,00 SEK
Aktiekurs:217,00 SEK
Uppsida:1,4%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-13
Bolagsspecifik viktig information

Unik tillväxtstory

 • Marknadsledare i Norden inom strömning av ljudböcker
 • Attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter
 • Mycket stark tillväxt genom internationell expansion

Bolagsfakta

Storytel erbjuder ljud- och E-böcker via en abonnemangsbaserad streamingtjänst, samt äger flera egna bokförlag, så som Nortsteds Förlagsgrupp. Bolaget har en marknadsledande position i Norden och en snabbt växande global närvaro.

Investment case

Storytel har en attraktiv affärsmodell med intäkter som baseras på månadsabonnemang, vilket ger återkommande intäkter. Genom att dra fördel av den starka nordiska positionen satsas nu på snabb internationell tillväxt och bolagets mål är att växa med cirka 35% årligen för 2020-2023p (streamingsegmentet). Tillväxten väntas komma från både existerande och nya marknader, där bolaget siktar på att addera 20 nya marknader under perioden. Med Storytels gedigna historik av att nå sina tillväxtmål bedömer vi dessa mål som trovärdiga och nåbara. Vi är också konfidenta i affärsmodellen, och dess förmåga att fungera utanför Norden, då allt fler marknader nu nått eller är på väg att nå lönsamhet. De investeringar som sker i nya marknader håller tillbaka koncernens lönsamhet på kort sikt, men utifrån dess tillväxtpotential finner vi dock aktien vara attraktivt värderad.

Fastigheter/Bygg

Köp

Balder

Rek: Köp
Riktkurs:443,00 SEK
Aktiekurs:367,20 SEK
Uppsida:20,6%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-11
Bolagsspecifik viktig information

Gynnsamt med hög bostadsexponering

 • Stabilt fastighetsbolag
 • Hög bostadsexponering
 • Låg finansieringsrisk

Bolagsfakta

Balder är ett fastighetsbolag, vars verksamhet till största del består av förvaltning av fastigheter. Bolaget är dock även en stor aktör när det till nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter. Fastighetsinvesteringarna återfinns huvudsakligen i större städer och tillväxtområden

Investment case

Balder är ett ytterst välskött och stabilt fastighetsbolag, med finanserna i ordning. Då nästan 60% av fastighetsportföljen utgörs av bostäder ser vi att Balder har en mycket gynnsam position. Detta då vi ser att investerare uppskattar den höga stabiliteten som bostäder innebär, inte minst då en osäkerhet råder gällande konjunkturcykeln. Med den höga stabiliteten i dess fastighetsportfölj ser vi heller inte refinansiering som något problem. Coronavirusutbrottet kommer dock påverka intäkterna då Balder utöver bostäder även är exponerade mot hotell (8%) och detaljhandel (10%), varvid vi ser att omförhandlade kontrakt kommer att bli lägre för dessa segment framöver. Till följd av den stora exponeringen mot bostäder förväntar vi oss dock endast mindre nedjusteringar av fastighetspriserna. Detta tillsammans med den höga bostadsexponeringen och låga refinansieringsrisken är grunden till vår vy om att aktien i rådande marknadsklimat ter sig attraktivt värderad.

Peab

Rek: Köp
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:78,05 SEK
Uppsida:21,7%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-07
Bolagsspecifik viktig information

Potential till lönsamhetsförbättring

 • Väldiversifierad verksamhet inom bygg och anläggning
 • Stark balansräkning
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Peab är ett nordiskt byggbolag med den största och starkaste marknadsandelen i Sverige. Bolaget är också verksamt i Norge och Finland. Bolaget har en väldiversifierad verksamhet och erbjuder tjänster inom anläggning, avfallshantering, asfalt och betong, bostadsproduktion, elteknik och underhåll.

Investment case

Efter några år av omstruktureringar har bolaget noterat en bra rörelsemarginalåterhämtning. Det som drivit denna lönsamhetsförbättring är striktare krav vid orderintag, bedömningar av tillgängliga resurser och ”tillbaka till rötterna”-strategin. Detta gör att vi ser lönsamhetsförbättringen som strukturell. En nyckel till en än starkare rörelsemarginal framöver är vidare divisionen för kommersiella fastigheter, både från kapitalvinster och återkommande intäkter. Balansräkningen är i gott skick och vi ser positivt på bolagets planer på en separat notering av den kommersiella fastighetsportföljen, vilket vi ser skulle kunna lyfta fram dolda värden i balansräkningen. Baserat på en summa-av-delarna-värdering, historiska och konkurrentmultiplar finner vi värderingen attraktiv.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:235,00 SEK
Aktiekurs:194,75 SEK
Uppsida:20,7%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-29
Bolagsspecifik viktig information

Väldiversifierad

 • Väldiversifierat bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Hög andel infrastrukturprojekt
 • Stark balansräkning

Bolagsfakta

Skanska är ett byggbolag med verksamhet inom fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Bolaget är främst verksamt i USA och Norden.

Investment case

Skanska är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen, medan övriga länder utgör 20 procent (varav Storbritannien cirka 10 procent). Per segment beräknar vi Byggverksamheten till 45 procent av rörelseresultatet, utveckling av kommersiella fastigheter till 44 procent och utveckling av bostäder till 11 procent. I spåren av coronaviruset tar vi i våra prognoser höjd för en viss försening i byggprojekten samt en lägre bostadsförsäljning, men ser en återgång till det normala 2021. Som en åtgärd för att stimulera ekonomin ser vi dock att den offentliga sektorn kan komma att satsa mer på infrastrukturprojekt. Vi uppskattar den diversifiering som Skanska uppvisar, då det skapar en större stabilitet i verksamheten. Bolaget är också så stort att det inte står eller faller med enskilda projekt. Med en stark balansräkning ser vi vidare att Skanska har utrymme att vara opportunistiska om köplägen visar sig. Utifrån detta ser vi, baserat på en kombination av en summan-av-delarna-värdering, historiska och jämförelsemultiplar, aktien som attraktivt värderad.

Hälsovård

Köp

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:9 200,00 GBX
Aktiekurs:8 660,00 GBX
Uppsida:6,2%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-09
Bolagsspecifik viktig information

Högattraktiv produktportfölj

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Bolagsfakta

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet.

Investment case

Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, dess blodcancerläkemedel Calquence, samt lungcancerläkemedlet Tagrisso. Nyligen presenterades goda studieresultat för bolagets största läkemedel Tagrisso, vilket vi ser öppnar upp för nya möjligheter och ytterligare försäljnings- och resultatpotential. Vi ser vidare en betydande försäljningspotential för samtliga dessa läkemedel, vilken vi alltjämt bedömer är underskattad av marknaden. Av de stora läkemedelsbolagen som analyseras av oss har AstraZeneca den högsta förväntade vinsttillväxten de kommande åren och vi anser att en premiumvärdering är berättigad. Vi ser också begränsade negativa effekter av coronavirusutbrottet vad gäller AstraZenecas vinstutveckling, vilket torde vara stöttande i en värld där det generellt råder stor osäkerhet vad gäller bolagens vinstutsikter.

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:118,00 SEK
Aktiekurs:90,00 SEK
Uppsida:31,1%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-04
Bolagsspecifik viktig information

Strukturellt ökad efterfrågan

 • Världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling
 • Strukturell efterfrågan och ny produktcykel driver tillväxt
 • Förväntad stark vinsttillväxt kommande år

Bolagsfakta

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling, där bolaget tillsammans med konkurrenten Varian utgör 90% av den globala marknaden. Då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna råder det en strukturellt ökad efterfrågan för dess produkter. Tillväxtmarknader är vidare en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Investment case

Vi ser att Elekta kommer att kunna leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver, drivit av strukturellt ökad efterfrågan och den oligopolliknande marknaden. En starkt bidragande orsak till tillväxten beror också på det nya systemet Unity. Elekta är fortsatt i ett tidigt stadium av denna nyckelproduktcykel, varför vi förväntar oss en god årlig tillväxt för såväl vinst som försäljning de kommande åren. Utöver detta har Kina presenterat en ambitiös investeringsplan för att adressera behoven av utrustning för strålterapi, vilket ytterligare kan komma att verka stöttande för tillväxten. Mer kortsiktigt accepterar vi att orderingången är volatil, vilket kan skapa slagighet kvartal över kvartal. Med tanke på den förväntat goda årliga vinsttillväxten de kommande åren har vi dock en positiv vy ur ett längre perspektiv. Andra möjliga triggers skulle kunna vara nya förvärv eller bud på bolaget.

Recipharm

Rek: Köp
Riktkurs:147,91 SEK
Aktiekurs:125,00 SEK
Uppsida:18,3%
Analytiker: Arsene Guekam
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-09
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad tillväxtprofil

 • Ledande kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin
 • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad
 • Långsiktiga finansiella mål uppmuntrande

Bolagsfakta

Recipharm är en ledande kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin. Utöver produktion av läkemedel i olika former erbjuder även bolaget utvecklingstjänser, vilka bland annat består av produktion av material till kliniska prövningar och utveckling av produktionsmetoder.

Investment case

Recipharm är verksam på en snabbväxande och högst fragmenterad marknad, där 70% av aktörerna står för 20% av intjäningen. Recipharm har en lång historia av lyckade företagsförvärv och med sin starka ställning i Europa är bolaget en naturlig köpare av andra aktörer. Vi ser att bolaget nu har en gedigen utveckling inom alla divisioner och finner bolagets långsiktiga finansiella mål uppmuntrande. Vi ser också positivt på förvärvet av branschkollegan Consort Medical. Detta då det dels hjälper Recipharm att bli en ledande spelare inom området inhalering, dels att bolaget i och med detta nu är en av de fem ledande CDMO-aktörerna globalt.

Basindustri

Köp

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:170,00 SEK
Aktiekurs:135,00 SEK
Uppsida:25,9%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-16
Bolagsspecifik viktig information

Tydlig omvärderingspotential

 • Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial
 • Strukturell och stabil tillväxt för vätskekartong
 • Nyckel for omvärdering ligger i KM7

Bolagsfakta

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial, där mer än 60 procent av verksamheten är exponerad mot stabila områden som livsmedelsförpackningar och medicinförpackningar.

Investment case

BillerudKorsnäs förpackningsverksamhet är relativt opåverkad av covid-19-krisen, och med medvind från lägre insatskostnader, så som lägre energipriser, ser vi att företaget är i en bra position detta svåra år. Den långsiktiga tillväxten för vätskekartong är vidare 3-4 procent per år, vilket kan förklaras av goda tillväxtutsikter för mejeri- och dryckesprodukter, samt av skiftet bort från plastmaterial till förmån för grönare fiberbaserade material (vätskekartong har 70% lägre CO2-avtryck än plast). Vi bedömer också att en positiv effekt kommer att erhållas från den successiva upprampningen av den nya kartongmaskinen, KM7, vilket innebär att vi nu ser vinsterna från denna kommer att stiga under 2020 efter två relativt svaga år. Nyckeln för en större omvärdering av BillerudKorsnäs ligger också i den nya KM7-maskinen. Vi är uppmuntrade av att tidsplanden för dess upprampning nu följs, och ser det som realistiskt att KM7 skulle kunna generera ett ebitda-resultat om 1,2 miljarder kronor 2023. Utifrån denna prognos för 2023 handlas aktien då till ett P/E på 9,1x. Givet dess stabilitet, tillväxt och prissättningskraft inom vätskekartong anser vi att detta är alldeles för lågt.

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:60,00 SEK
Aktiekurs:52,35 SEK
Uppsida:14,6%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-27
Bolagsspecifik viktig information

Betydande omvärderingspotential

 • Fokuserad kopparproducent
 • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
 • Betydande omvärderingspotential

Bolagsfakta

Lundin Mining är ett gruvbolag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige och USA. Bolagets fokus är på att utvinna basmetaller och då framförallt koppar som motsvarar cirka 65% av försäljningen. Andra viktiga metaller är guld, zink, nickel och bly. Lundin mining har även en uttalad tillväxtstrategi, både genom förvärv och genom att utveckla sina egna gruvor.

Investment case

Lundin Mining har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Vi väntar oss att Lundin Mining med sin nya produktionsstruktur kommer att kunna öka sin kopparproduktion med 30 procent de kommande åren. Guldexponeringen är nu också väsentlig och svarar för 15-20 procent av omsättningen. Bolaget har en stark balansräkning och efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Baserat på framtida intjäning bedömer vi därför att bolaget är attraktivt värderat och ser att det finns en betydande omvärderingspotential

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:14,50 EUR
Aktiekurs:10,89 EUR
Uppsida:33,2%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-16
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Särredovisning av skogsverksamheten tar fram dolda värden

Bolagsfakta

Stora Enso är en skogsindustrikoncern och en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Målsättningen är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.

Investment case

Till följd av den betydande exponeringen mot det attraktiva förpackningssegmentet och dess skogsverksamhet, samt av lägre insatskostnader i form av lägre energipriser, bedömer vi att bolaget kommer att kunna hålla uppe sin intjäning och resultat relativt väl. Detta då den pågående krisen främst kommer att påverka bolagets pappersverksamhet, vilken endast utgör 20 procent av omsättningen. Bolaget har en balansräkning i gott skick och är efter de senaste 3-4 årens strategiskifte välinvesterat, varför vi nu ser att bolagets kassaflöde kommer att vara starkt sett över de kommande åren. Även om Stora Enso gått in i 2020 med negativa pristrender ser vi vidare att bolaget bör ha goda förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021. Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen och den nya skogsdivisionen utgör 35 procent av vår summa-av-delarna-värdering. Vi ser positivt på att denna skogsverksamhet nu särredovisas, då vi bedömer att den ökade transparensen detta medför kan ta fram dolda värden. Blickar vi ut över de kommande åren ser vi aktien som mycket attraktivt värderad med en utmärkt risk/avkastningskvot.

Bank/Finans

Köp

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:570,00 SEK
Aktiekurs:509,40 SEK
Uppsida:11,9%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-27
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Potential till lägre än historisk substansrabatt framöver

Bolagsfakta

Investor är Sveriges största investmentbolag och har en portfölj som består av cirka 70% noterade bolag och 30% onoterade. Fokus är på kvalitetsföretag med starka kassaflöden och hög avkastning på eget kapital. Bolaget äger företag inom sektorerna telekom, industri, elektronik, samt fordonsinsdustin.

Investment case

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har en uppsida i flertalet portföljbolag men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor också en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen. Med tanke på Investors starka resultatutveckling, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen, finner vi också argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:6,70 EUR
Aktiekurs:6,41 EUR
Uppsida:4,5%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-24
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv direktavkastning

Bolagsfakta

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Verksamheten bedrivs främst inom Norden och Baltikum, och bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, till såväl privat- som företagskunder.

Investment case

Genom den starka kapitalsituationen anser vi att Nordea går in i krisen på stadig mark. Detta då vi uppskattar att kärnprimärkapitalkvoten (CET1) uppgår till 15,7% vid årets slut, vilket ger en buffert på 470 punkter till det bedömda kravet. Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi också att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022. För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi kommer att kunna vara ytterligare en katalysator för aktien.

Telekom/Media/IT

Köp

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:91,88 SEK
Uppsida:3,4%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-10
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn, vars tre största verksamhetsområden är nätverk, digitala tjänster och tekniska tjänster. Inom dessa områden utvecklar bolaget mjukvara och IT-lösningar för mobil, bredband och molntjänster.

Investment case

Ericsson har sett en begränsad påverkan från utbrottet av Covid-19 hittills och verksamheten ser ut att stå emot väl. Vi bedömer vidare att efterfrågan på kommunikationstjänster kommer att vara ganska motståndskraftig framöver till följd av ökad nätverkstrafik genom mer distansarbete, återkommande intäktsströmmar, samt en gradvis utrullning av 5G-nätverk. För i år räknar vi nu dock med en något svagare organisk tillväxt (+2%), men ser att utsikterna ser attraktiva ut på medellång sikt. Detta då bolaget gynnas av det starka 5G-momentument, inom vilket de har en stark ställning. Då vi ser att verksamheten kan förbli motståndskraftig ser vi värderingen som stöttande. Detta då en omvänd kassaflödesvärdering ger en implicit rörelsemarginal på 7% på medellång sikt, vilket ter sig överdrivet negativt med hänsyn till att bolaget nådde 9,5% i marginal för 2019.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:155,00 SEK
Aktiekurs:122,90 SEK
Uppsida:26,1%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-01
Bolagsspecifik viktig information

Stärkt närvaro på kärnområdet, kostnadsbesparingar ger medvind

 • Sveriges näst största operatör
 • Rådande värdering återspeglar inte underliggande långsiktiga värden
 • Hög direktavkastning de kommande åren

Bolagsfakta

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden, och bolaget erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala ”Internet of Things-lösningar”.

Investment case

Via fusionen med Comhem planerar Tele2 att förvandla Tele2 Sverige till en integrerad operatör. Vi ser att denna omvandling kommer att erbjuda stora kostnadsbesparingar, och givet vårt antagande om besparingar till 2024p ser vi inte att rådande värderingsmultiplar återspeglar det underliggande långsiktiga värdet. Det nya transformationsprogrammet, vilket kommer att sänka rörelsekostnaderna med åtminstone 1 miljard SEK över tre år, ser vi vidare kommer stötta estimaten ytterligare. Då Tele2 höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5x, ser vi vidare ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. För 2020-2025p prognosticerar vi därför att bolaget kommer att ha en attraktiv direktavkastning, vilket vi finner stöttande.

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:525,00 SEK
Aktiekurs:561,00 SEK
Uppsida:-6,4%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-30
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
 • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
 • Vinnare på infrastruktursrelaterade stimulanser

Bolagsfakta

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik. Bolagets portfölj med sensorer, mjukvara och autonom teknik nyttjas främst inom ekosystem i städer och i industrin.

Investment case

Med en mycket bred produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation. Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina. Inträdesbarriärerna till denna verksamhet är vidare hög och Hexagon spenderar mer än 10% av försäljningen på R&D, vilket innebär en hög takt av nyintroducering av produkter. Nya produktlanseringar ser vi också som en avgörande tillväxtdrivare de kommande åren. Utöver en fortsatt organisk tillväxt (5% historisk organisk tillväxt) ser vi också att Hexagon kommer att fortsätta med sin framgångsrika förvärvsstrategi, vilket kommer addera ytterligare till dess tillväxt. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget attraktivt värderat.

Verkstad

Köp

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:21,00 CHF
Aktiekurs:22,78 CHF
Uppsida:-7,8%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Kapitaldistribution till aktieägarna stöttar
 • Attraktiv risk/reward

Bolagsfakta

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik. Inom divisionen Electrification Products sträcker sig produktutbudet längs hela elvärdekedjan från understation till förbrukningspunkt, medan Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer. Divisionen Industrial Automation erbjuder instrument och analysprodukter samt automation och optimering av industriella processer.

Investment case

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Bolaget står nu också inför slutförandet av en stor omvandlingsfas, där strukturen kommer att ändras från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur, vilket är något vi ser positivt på. Avyttringen av divisionen Power Grids minskar vidare exponeringen mot tillgångar med låg avkastning och låg tillväxt. Intäkterna från avyttringen, vilka kommer att bli mellan 7,6 och 7,8 mdr USD, kommer att användas för återköp av aktier. Till en början kommer 10% av bolagets aktier återköpas, med start efter rapporten för det andra kvartalet. Denna kapitalåterföring ser vi begränsar nedsidesrisken i aktien. Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget nu står inför, samt från stödet av den kommande kapitalöverföringen, bedömer vi att nuvarande risk/reward är attraktiv.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:215,00 SEK
Aktiekurs:197,15 SEK
Uppsida:9,1%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-05
Bolagsspecifik viktig information

Världsledande inom accesslösningar

 • Världens största låstillverkare
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Framgångsrik förvärvsstrategi

Bolagsfakta

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll, med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem.

Investment case

Assa Abloy är helt exponerat mot byggande, men trots den inbromsning som nu skett ser vi ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p. Då bolaget vidare har världens största bas av installerade produkter, sker en stor del av försäljningen på eftermarknaden vilket skapar viss stabilitet. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen. Förvärvspipeline är vidare full och vi förväntar oss att bolaget fortsätter att göra förvärv, vilket också borgar för en stabilitet i tillväxten. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv. Utifrån bolagets organiska tillväxtpotential och dess högst framgångsrika förvärvsstrategi ser vi därför aktien som attraktivt värderad.

Epiroc

Rek: Köp
Riktkurs:105,00 SEK
Aktiekurs:118,65 SEK
Uppsida:-11,5%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-30
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt exponerad

 • Ledande leverantör av bergbrytningsutrustning
 • Positionerad för teknologitrender inom gruvnäringen
 • Hälsosam efterfrågan på medellång sikt

Bolagsfakta

Epiroc tillverkar utrustning huvudsakligen för gruv-, infrastruktur- och och råvaruindustrin. Sortimentet som erbjuds omfattar utrustning för bergborrning, brytning, lastning och transport, ventilation och materialhantering. Dessutom erbjuds eftermarknadsservice, bergborrverktyg och teknisk expertis.

Investment case

Huvuddelen av Epirocs försäljning kretsar kring produktion och service av gruvutrustning och maskiner, där koppar- och guldgruvor utgör 60 procent av kunderna. Speciellt kopparsegmentet väntas ha en god utveckling under kommande år, drivet av ökad efterfrågan till följd av den globala övergången till elbilar samt en längre tids underinvestering i världens koppargruvor. Vidare är Epiroc väl positionerat för att dra nytta av teknologiska trender inom gruvnäringen så som automation och elektrifiering, vilket kommer att vara nyckeldrivare de kommande åren. Dessa teknologitrender ökar nämligen produktiviteten högst märkbart, samtidigt som energikostnaden minskar för ventilationen i underjordiska gruvor. På medellång sikt bedömer vi fortsatt efterfrågan som hälsosam med en kontinuerligt ökande gruvproduktion och en utrustningsflotta med en genomsnittlig ålder på 7 år, vilket skapar ett uppdämpt behov. Den dämpade efterfrågan på utrustning som råder för stunden ser vi till viss del kompenseras av ökad serviceförsäljning. Givet vår vy över efterfrågan och teknologitrender, den starka balansräkningen och de höga marginalerna, finner vi detta högkvalitativa bolag attraktivt värderat.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:172,00 SEK
Aktiekurs:180,15 SEK
Uppsida:-4,5%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-21
Bolagsspecifik viktig information

Omvärderingspotential

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Bra vinstmomentum framöver
 • Omvärderingspotential efter kommande avknoppning av SMT

Bolagsfakta

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik. Sandvik delar in verksamheten i tre affärsområden Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology.

Investment case

Vi ser positivt på de långsiktiga fundamentala faktorerna i gruvmarknaderna, samtidigt som vi ser att osäkerheten ökat mer kortsiktigt. Väl rådande motvind avtagit är vår vy dock att Sandviks kortcykliska verksamhet Machining Solutions (SMS) kommer att kunna visa ett bra vinstmomentum, inte minst efter det att bolagets kort- och långsiktiga åtgärder för att anpassa kostnadsbasen börjat få genomslag. Vår positiva vy till Sandvik bygger således främst på att vi ser en kortcyklisk återhämtning och det faktum att vi inte anser att marknaden värdesatt de strukturförändringar som genomförts. Det vinstmomentum vi förväntar oss ser vi således kan komma att bli en katalysator för omvärdering av bolaget. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technology bedömer vi också vara en viktig parameter för en omvärdering av aktien.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:155,00 SEK
Aktiekurs:153,35 SEK
Uppsida:1,1%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-17
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Förväntad återhämtning i efterfrågan nästa år
 • Attraktiv värdering och stark finansiell ställning

Bolagsfakta

Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, och marin- och industrimotorer. Dess största märken är Volvo, Renault, UD, och Mack. Lastbilar och anläggningsmaskiner står för ungefär 85% av försäljningen, där närmare 70% av intäkterna genereras i Europa och Nordamerika. Volvo tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och tillhörande service.

Invesment case

Drivet av en bra marknadsutveckling för affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner har Volvo levererat en stark resultatutveckling under senare år. För detta år räknar vi nu dock med en nedgång i fordonsförsäljningen, men väntar oss att innevarande år blir bottenåret i denna lastbilscykel och att en återhämtning i efterfrågan sker nästa år. Till viss del ser vi nu också att nedgången i fordonsförsäljningen balanseras av ökad serviceförsäljning. Detta då efterfrågan på transporter fortsatt är betydande, inte minst beroende på de logistikproblem som skapas genom ökade gränskontroller. Vi ser också att den nedgång i bränslepriserna som skett stärker köparnas kassaflöden, vilket skulle kunna komma att verka stöttande för försäljningen framöver. Bolaget har vidare en stark finansiell ställning, där nettokassanpositionen vid utgången av 2019 uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden. Volvos avtal med Isuzu om att sälja UD Trucks kan, om affären går igenom, addera ytterligare 22 miljarder SEK. Utrymme finns således för att bolaget ska kunna göra en extrautdelning nästkommande år. Givet vår vy om att 2020 kommer att vara botten i cykeln, och med tanke på den ökade motståndskraft Volvo visat på senare år, finner vi aktien attraktivt värderad.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 1, 3, 4
Balder SE0000455057 3
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 6
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3
Hexagon SE0000103699 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.