logo
Swedbank Sektorfavoriter - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 2 mars 2021 kl. 07:46 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Drivet av en fortsatt återhämtning i ekonomin, i kombination med låga räntor och stora stimulanser, ser vi att en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar alltjämt råder. Inom respektive sektor förordas därför den typ av bolag vi ser gynnas av en fortsatt och sekventiell återhämtning i ekonomin. I spåren av covid-19 kvarstår dock en viss osäkerhet, varför även bolag finns med som vi ser har goda förutsättningar att hantera nuvarande marknadsklimat och som kan hålla uppe sin intjäning och vinst på egna meriter.

I denna uppdatering ersätts H&M med Husqvarna inom sektorn Konsument.

Sektorfavoriter innehåller våra favoritaktier i respektive sektor, och ibland även en aktie att undvika. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Konsument
RekKursRKUpp
Dometic Köp 117,65 130,00 10,5%
Husqvarna Köp 104,60 125,00 19,5%
Storytel Köp 226,50 290,00 28,0%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKUpp
Hufvudstaden Köp 122,70 175,00 42,6%
SBB Köp 27,40 35,00 27,7%
JM Köp 304,90 360,00 18,1%
Hälsovård
RekKursRKUpp
AstraZeneca Köp 6 980,00 9 200,00 31,8%
Elekta Köp 114,45 118,00 3,1%
Getinge Köp 219,90 255,00 16,0%
Basindustri
RekKursRKUpp
Billerud-Korsnäs (...) Köp 158,40 176,00 11,1%
Stora Enso Köp 16,72 18,00 7,7%
Bank/Finans
RekKursRKUpp
Investor Behåll 642,60 605,00 -5,9%
Nordea Bank Köp 7,64 8,10 6,1%
SHB (...) Köp 89,02 101,00 13,5%
Telekom/Media/IT
RekKursRKUpp
Ericsson Köp 107,90 130,00 20,5%
Millicom Köp 323,50 490,00 51,5%
Hexagon Köp 714,00 794,00 11,2%
Verkstad
RekKursRKUpp
ABB Köp 26,79 30,00 12,0%
Assa Abloy Köp 217,90 246,00 12,9%
Trelleborg Köp 218,00 230,00 5,5%
Sandvik Köp 231,00 204,00 -11,7%
Volvo Köp 220,40 250,00 13,4%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Upp = Uppsida

Konsument

Köp

Dometic

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:117,65 SEK
Uppsida:10,5%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av strukturella trender

 • Global ledare inom flera ”Mobile living”-nischer
 • Gynnas av flera strukturella trender
 • Stark tillväxt under 2021-2022

Bolagsfakta

Dometic tillverkar och säljer produkter för användning främst i fritidsfordon, lastbilar, och fritids- och arbetsbåtar. Produkterna omfattar områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning, Säkerhet & Trygghet, samt Hygien och Sanitet. Bolaget är vidare global marknadsledare inom flera ”Mobile living”-nischer.

Investment case

Dometic gynnas av flertalet strukturella trender, vilka bidrar till ökad konsumtion och fokus på utomhuslivsaktiviteter. Denna trend har nu också ytterligare förstärks i och med pandemin av covid-19, varvid vi ser mer långsiktiga positiva effekter för marknaden av såväl fritidsfordon som fritidsbåtar. På grund av den nu åter ökade smittspridningen finns fortsatt risker för att leveranskedjorna kan påverkas, men med en orderstock på rekordnivåer bedömer vi att den organiska tillväxten kommer att accelererea under de kommande kvartalen. Vi ser vidare en stark vinsttillväxt 2021 och därefter. Dessutom har bolaget enkla jämförelsetal fram till det andra kvartalet 2021. Av naturliga skäl tog omdaningen av Dometic en paus under pandemin, men vi ser en successiv marginalförstärkning de kommande åren. Med det starka kassaflödet har nu också Dometic nått dess skuldsättningsmål och bolaget ser att fler förvärv kommer framöver.

Med tanke på de strukturella trender som nu råder, och den starka tillväxten vi ser under 2021-2022 när leveransproblemen lättar och återförsäljarna fyller på sina lager i både USA och Europa, finner vi aktien vara attraktivt värderad.

Husqvarna

Rek: Köp
Riktkurs:125,00 SEK
Aktiekurs:104,60 SEK
Uppsida:19,5%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Starkt Q1 väntar

 • Global marknadsledare inom robotgräsklippning
 • Professionell robotplattform driver framtida tillväxt
 • Stark försäljningsperiod under Q1 väntar

Bolagsfakta

Husqvarna tillverkar skogs- och trädgårdsprodukter, så som motorsågar, trimmers, och produkter inom trädgårdsbevattning, samt robotgräsklippare. Produkterna säljs under varumärken så som Husqvarna och Gardena och dess huvudsakliga marknader är Europa och Nordamerika.

Investment case

Husqvarna gynnas av ”stanna hemma”-effekter, då konsumenter nu spenderar mer tid hemma och i dess trädgårdar. Vi ser därmed en fortsatt god tillväxt för Gardena och dess produktutbud, samt inte minst för robotgräsklippare. Husqvarna är också global marknadsledare inom robotgräsklippning (över 50% marknadsandel) och vi ser en fortsatt stark tillväxt, då robotik kontinuerligt tar marknadsandelar från bensindriven gräsklippning. Vi ser också stor potential i dess nya produktplattform för sina professionella robotgräsklippare, vilken öppnar upp för användning av robotik på områden som idrottsplatser, golfbanor och parker. Dessa produkter kommer att börja levereras för säsongen 2022, och torde på sikt kunna vara en stark tillväxt- och marginaldrivare för bolaget. Trots motvind från valutor, råvaror och tillväxtinvesteringar, ser ledningen likväl en god resultatutveckling under 2021, då pris och mix väntas kompensera den motvind som råder. Vi ser också en stark försäljningsperiod under det första kvartalet, då det föreligger låga detaljhandelslager. På grund av nedstängningar under 2020 torde också bolaget kunna slå svaga jämförelsesiffror under H1. Drivet av strukturella trender, god tillväxt och den potential till marginalförbättringar som den professionella robotplattformen medför, finner vi bolaget attraktivt värderat.

Storytel

Rek: Köp
Riktkurs:290,00 SEK
Aktiekurs:226,50 SEK
Uppsida:28,0%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv tillväxtprofil

 • Marknadsledare i Norden inom strömning av ljudböcker
 • Attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter
 • Mycket stark tillväxt genom internationell expansion

Bolagsfakta

Storytel erbjuder ljud- och E-böcker via en abonnemangsbaserad streamingtjänst, samt äger flera egna bokförlag, så som Nortsteds Förlagsgrupp. Bolaget har en marknadsledande position i Norden och en snabbt växande global närvaro.

Investment case

Genom den starka nordiska positionen satsas nu också på snabb internationell tillväxt och bolagets mål är att växa med cirka 35% årligen för 2020-2023p (streamingsegmentet), för att 2023 nå över 4 miljoner prenumeranter och intäkter om närmare 5 miljarder kronor. Tillväxten väntas komma från både existerande och nya marknader, där bolaget siktar på att addera 20 nya marknader under perioden. Med Storytels gedigna historik av att nå sina tillväxtmål bedömer vi dessa mål som trovärdiga och nåbara. Vi är också konfidenta i affärsmodellen, och dess förmåga att fungera utanför Norden, då allt fler marknader nu nått eller är på väg att nå lönsamhet. Det stora innehållsbiblioteket i det för respektive marknads lokala språk utgör vidare en betydande konkurrensfördel, och gör bolaget till en möjlig uppköpskandidat.

Utifrån den tillväxtpotential vi ser de kommande åren anser vi att bolaget är attraktivt värderat.

Fastigheter/Bygg

Köp

Hufvudstaden

Rek: Köp
Riktkurs:175,00 SEK
Aktiekurs:122,70 SEK
Uppsida:42,6%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19
Bolagsspecifik viktig information

Omotiverat hög substansrabatt

 • Fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg
 • Omotiverat hög substansrabatt
 • Stark balansräkning

Bolagsfakta

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som hyr ut kontors- och butikslokaler lokaliserade främst i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. Inom koncernen finns varumärken som Nordiska Kompaniet, Femman, och Biblioteksstan.

Investment case

Hufvudstadens fastigheter ligger på de bästa lägena i Stockholm och Göteborg, och även om utsikten för butikslokaler generellt ser utmanande ut, bedömer vi att lågpunkten passerats samt att utsikten för kontorslokaler kommer fortsätta vara stabil. I spåren av en ökad oro för butiksexponering ser vi nu att en alldeles för stor diskrepans nåtts mellan direktmarknaden och hur börsen värderar bolagets tillgångar. I centrala Stockholm (CBD) har transaktioner gått för mellan 130-200 000 SEK/m2 medan den implicita värderingen av Hufvudstaden är 90 000 SEK/m2. Detta innebär att bolaget nu handlas till en betydligt högre substansrabatt än vad vi anser vara motiverat. Bolaget har dessutom en mycket stark balansräkning, där belåningsgraden endast är 16%. Vi ser det vidare som en positiv signal att bolaget nu återinför återköp av aktier, även om det ännu endast rör sig om modesta SEK 500m (2% av börsvärdet). Med tanke på dess attraktiva fastighetsbestånd, den starka balansräkningen och den stora rabatt som bolaget handlas till ser vi aktien som attraktivt värderad. I takt med en generellt minskad oro för butiksexponering ser vi därmed en stor omvärderingspotential.

SBB

Rek: Köp
Riktkurs:35,00 SEK
Aktiekurs:27,40 SEK
Uppsida:27,7%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-24
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxten fortsätter

 • Nordens största privata ägare av samhällsfastigheter
 • Stor uppsida från höjda fastighetspriser och lägre finansieringskostnader
 • Utrymme för ytterligare värdeskapande förvärv

Bolagsfakta

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) äger och förvaltar samhällsfastigheter (78%) och bostadsfastigheter (16%). Av fastighetsvärdet finns omkring 76% i Sverige och runt 15% i Norge.

Investment case

Kombinationen av samhällsfastigheter och bostäder skapar stor stabilitet i intjäningen. Det stora intresset från direktinvesterarna för både samhällsfastigheter och bostäder, gör att vi räknar med att fastighetspriserna åker upp, vilket ökar på bolagets substansvärde. Det genomsnittliga avkastningen i portföljen ligger på 4,5 procent, men givet den låga riskprofilen räknar vi med att investerarna kan tänka sig lägre avkastning än så, speciellt när räntan förväntas vara låg under lång tid. Genom det stora intresset för samhällsfastigheter förväntar vi oss också en positiv värdeförändring på fastigheterna om 4 procent för 2021, som med nuvarande belåning höjer substansvärdet 8%. Vi ser även en stor uppsida i bolagets finansiering. Ett troligt bättre kreditbetyg skulle sannolikt leda till klart lägre finansieringskostnader, vilket i sin tur skulle innebära att våra nuvarande estimat är alltför försiktiga. Till sist så ser vi också utrymme finns för ytterligare förvärv, i och med att bolaget har ett tydligt finansieringsutrymme efter tidigare nyemission. Värdeskapande förvärv är en tydlig katalysator för aktieprisutvecklingen. Vår samlade syn är således att tillväxten kommer att fortsätta i bolaget och att aktien är högst attraktivt värderad.

JM

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:304,90 SEK
Uppsida:18,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Stabilitet motiverar högre multiplar

 • Den ledande nordiska bostadsutvecklaren
 • Potential att överraska på uppsidan
 • Tar marknadsandelar och är överkapitaliserad

Bolagsfakta

JM är den ledande nordiska bostadsutvecklaren och verksamheten är fokuserad på nyproduktion i nordiska huvudstäder och större svenska städer. Sverige utgör 89 procent av intjäningen, Norge 11 procent och Finland 1 procent.

Investment case

Den svenska bostadsmarknaden var oväntat stark under 2020 med genomsnittspriser som steg med 11 procent i Sverige och med 5 procent för bostadsrätter (enligt Valueguard). Denna underliggande gynnsamma marknad ser vi öppnar upp för positiva överraskningar. JM har också varit en av få utvecklare som hållit igång byggstarterna under 2019 och 2020, vilket innebär att JM kommer att möte mindre konkurrens när dessa bostäder väl är färdigställda 2021-2022. Bolaget är vidare överkapitaliserat och bör kunna ge hög utdelning under många år framöver. Med ökade priser, större förtroende efter vaccinationsprogrammen och räntor som förblir på mycket låga nivåer ser onekligen utsikterna framåt bra ut. Vi finner därför också att aktien bör kunna handlas till högre multiplar än de historiska genomsnitten, varför vi finner bolaget attraktivt värderat.

Hälsovård

Köp

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:9 200,00 GBX
Aktiekurs:6 980,00 GBX
Uppsida:31,8%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-10
Bolagsspecifik viktig information

Högattraktiv produktportfölj

 • Globalt läkemedelsbolag
 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Bolagsfakta

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet.

Investment case

Primärt marknadsfokus ligger nu vid fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, dess blodcancerläkemedel Calquence, samt lungcancerläkemedlet Tagrisso. Vi ser en betydande försäljningspotential för samtliga dessa läkemedel, vilken vi alltjämt bedömer är underskattad av marknaden. Vår vy är att AstraZeneca kommer att kunna uppvisa en tvåsiffrig tilväxt för 2020-2025, samt ser en hög förväntad vinsttillväxt de kommande åren. Utifrån denna tillväxt, där begränsade negativa effekter av coronavirusutbrottet väntas, finner vi aktien attraktivt värderad.

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:118,00 SEK
Aktiekurs:114,45 SEK
Uppsida:3,1%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-08-27
Bolagsspecifik viktig information

Strukturellt ökad efterfrågan

 • Världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling
 • Strukturell efterfrågan och ny produktcykel driver tillväxt
 • Förväntad stark vinsttillväxt kommande år

Bolagsfakta

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling, där bolaget har 40% av den globala marknaden. Då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna råder det en strukturellt ökad efterfrågan för dess produkter. Inte minst tillväxtmarknader är en mycket viktig marknad för Elekta.

Investment case

Vi ser att Elekta kommer att kunna leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver, drivit av strukturellt ökad efterfrågan och den oligopolliknande marknaden. En starkt bidragande orsak till tillväxten beror också på det nya systemet Unity. Elekta är fortsatt i ett tidigt stadium av denna nyckelproduktcykel, varför vi förväntar oss en god årlig tillväxt för såväl vinst som försäljning de kommande åren. Utöver detta har Kina presenterat en ambitiös investeringsplan för att adressera behoven av utrustning för strålterapi, vilket ytterligare kan komma att verka stöttande för tillväxten. Mer kortsiktigt accepterar vi att orderingången är volatil, vilket kan skapa slagighet kvartal över kvartal. Med tanke på den förväntat goda årliga vinsttillväxten de kommande åren har vi dock en positiv vy ur ett längre perspektiv. Andra möjliga triggers skulle kunna vara nya förvärv eller bud på bolaget.

Getinge

Rek: Köp
Riktkurs:255,00 SEK
Aktiekurs:219,90 SEK
Uppsida:16,0%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-21
Bolagsspecifik viktig information

Uppdämd efterfrågan borgar för starkt 2021

 • Global leverantör till sjukvårdsindustrin
 • Uppdämd efterfrågan borgar för starkt 2021
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Getinge är en global leverantör till sjukvårdsindustrin, med lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler. Dessutom levereras lösningar till företag och institutioner inom Life Science-området.

Investment case

En kraftigt ökad efterfrågan på respiratorer kan förklara en stor del av det vinst- och marginallyft som Getinge uppvisade under 2020. Denna uppgång i efterfrågan var förstås tillfällig, men vi ser inte att det kommer ske någon kollaps i efterfrågan när covid-19 klingar av. Även med normaliserad efterfrågan på respiratorer väntar vi oss att 2021 blir ett starkt år för Getinge. Blickar man bortom respiratorerna finns det nämligen nu inom flera områden ett stort uppdämt vårdbehov som väntas leda till stark efterfrågan på utrustning och förbrukningsvaror. Dessutom är nu jämförelsetalen för affärsområdena Surgical Workflow, Life Science och vissa delar av Acute CareTherapies inte så tuffa. Tack vara det högre rörelseresultatet som bolaget levererade under 2020 har Getinge nu också kunnat sänka sin skuldsättning, vilken tidigare varit ett orosmoment på marknaden. Vår samlade vy är således att marknadens oro för ett svagare 2021 är överdriven, samtidigt som jämförelsetalen inte är så tuffa. Utifrån denna vy ter sig bolaget också attraktiv värderat.

Basindustri

Köp

Billerud-Korsnäs (...)

Rek: Köp
Riktkurs:176,00 SEK
Aktiekurs:158,40 SEK
Uppsida:11,1%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-01
Bolagsspecifik viktig information

Tydlig omvärderingspotential

 • Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial
 • Goda förutsättningar för vinsttillväxt
 • Nyckel for omvärdering ligger i KM7

Bolagsfakta

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial, där mer än 60 procent av verksamheten är exponerad mot stabila områden som livsmedelsförpackningar och medicinförpackningar.

Investment case

På grund av den mycket höga exponeringen mot livsmedels- och förpackningssentimentet räknar vi med en bra priskraft för en majoritet av företagets produkter. Den långsiktiga tillväxten för vätskekartong är vidare 3-4 procent per år, vilket kan förklaras av goda tillväxtutsikter för mejeri- och dryckesprodukter, samt av skiftet bort från plastmaterial till förmån för grönare fiberbaserade material (vätskekartong har 70% lägre CO2-avtryck än plast). Dessutom ser vi fortsatt medvind från kostnadsbesparingar och lägre insatskostnader, medan viss motvind råder från valutakostnader. Sammantaget innebär detta att vi på grund av såväl företagsspecifika skäl som av marknadsskäl är övertygade om en god vinsttillväxt framöver. Nyckeln för en större omvärdering av BillerudKorsnäs ligger dock i den nya KM7-maskinen. Vi är uppmuntrade av att upprampningen av denna maskin följer plan och ser det som realistiskt att KM7 ska kunna generera ett ebitda-resultat om 1,2 miljarder kronor 2023. Utifrån denna prognos för 2023 är aktien attraktivt värderad, inte minst med tanke på dess stabilitet, tillväxt och prissättningskraft inom vätskekartong.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:18,00 EUR
Aktiekurs:16,72 EUR
Uppsida:7,7%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-01
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern med attraktiv exponering
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Konservativ värdering av skogsbruket

Bolagsfakta

Stora Enso är en skogsindustrikoncern och en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.

Investment case

Med dess betydande exponering mot det attraktiva förpackningssegmentet och dess skogsverksamhet bedömer vi att bolaget kommer att kunna hålla uppe sin intjäning och resultat relativt väl. För 2021 ser också alla affärsområden attraktiva ut förutom papper, men detta område utgör endast 20 procent av omsättningen och 4 procent av vår summan-av-delarna-värdering. Bolaget har vidare en balansräkning i gott skick och är efter de senaste 3-4 årens strategiskifte välinvesterat, varför vi nu ser att bolagets kassaflöde kommer att vara starkt sett över de kommande åren. Vi ser också att bolaget har goda förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021, inte minst tack vare den konvertering som sker från pappersproduktion till förpackningskartong i Uleåborg bruk. Till följd av ökad transperans och övergång till marknadsbaserad värdering av skogsbruket ser vi också att dolda värden kommer att kunna tas fram i skogsdivisionen. Blickar vi ut över de kommande åren ser vi därmed aktien som mycket attraktivt värderad med en utmärkt risk/avkastningskvot.

Bank/Finans

Köp

Investor

Rek: Behåll
Riktkurs:605,00 SEK
Aktiekurs:642,60 SEK
Uppsida:-5,9%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-22
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Potential till lägre än historisk substansrabatt framöver

Bolagsfakta

Investor är Sveriges största investmentbolag och har en portfölj som består av cirka 70% noterade bolag och 30% onoterade. Fokus är på kvalitetsföretag med starka kassaflöden och hög avkastning på eget kapital. Bolaget äger företag inom sektorerna telekom, industri, elektronik, samt fordonsinsdustin.

Investment case

Investor har en högst intressant och väldiversifierad noterad portfölj, en stor onoterad portfölj med god tillväxt, samt en stark finansiell ställning. Vi ser trigger för uppvärdering finns dels i den noterade portföljen, dels i den onoterade portföljen, där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor också en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen. Med tanke på Investors starka resultatutveckling, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen, finner vi också argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:8,10 EUR
Aktiekurs:7,64 EUR
Uppsida:6,1%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-05
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Stark kapitalsituation

Bolagsfakta

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden, där ett brett utbud av finansiella tjänster erbjuds till såväl privat- som företagskunder.

Investment case

Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022. I våra prognoser ser vi en vinst-CAGR på 8 procent för åren 2020-2022. För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi som en tydlig katalysator för aktien. Genom den starka kapitalsituationen ser vi vidare att Nordea står på stadig mark i rådande kris, då kärnprimärkapitalkvoten (CET1) vida överstiger det bedömda kravet.

SHB (...)

Rek: Köp
Riktkurs:101,00 SEK
Aktiekurs:89,02 SEK
Uppsida:13,5%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Kvalitet till rabatt

 • Fullsortimentsbank med stort kontorsnät
 • Hög andel räntenetto och bra kreditkvalitet
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Svenska Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett stort kontorsnät på hemmamarknaden Sverige. Banken har även verksamhet i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Norge. Handelsbanken präglas av en decentraliserad organisationsstruktur, där besluten fattas nära kunderna.

Investment case

I den osäkerhet som coronakrisen utlöst bedömer vi att bolaget är mer motståndskraftigt än dess konkurrenter. Detta på grund av dess affärsprofil, där mer än 70% av intäkterna kommer från räntenettot, vilket innebär att bolaget är mindre beroende av transaktionsaktivitet i ekonomin. Den största delen av utlåningen går vidare till fastigheter, antingen genom hypotekslån eller via utlåning till fastighetsbolag. Omkring 45 procent av lånestocken är (bostads)krediter till privatpersoner, och i genomsnitt är belåningsgraden cirka 50 procent både för kommersiella fastigheter och bostäder, vilket ger en kreditportfölj med goda säkerheter. Med en stabil intäktsström, hög andel räntenetto, bra kreditkvalitet och lägre risk för penningtvättsproblem än dess rivaler, finner vi aktien attraktivt värderad.

Telekom/Media/IT

Köp

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:107,90 SEK
Uppsida:20,5%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-01
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering och väl positionerad

Bolagsfakta

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn, vars tre största verksamhetsområden är nätverk, digitala tjänster och tekniska tjänster. Inom dessa områden utvecklar bolaget mjukvara och IT-lösningar för mobil, bredband och molntjänster.

Investment case

Ericsson har gjort en väsentlig “turnaround” de senaste tre åren och det ser bra ut när det gäller möjligheten att nå sina marginalmål 2022-2023. Bolaget gynnas också av det starka 5G-momentumet, inom vilket de har en stark ställning. Vi ser en organisk tillväxt om cirka 10 procent innevarande år och 6-7 procent för åren 2022-2023. Då 2021 ses som ett år med investeringar (med fokus på marknadsandelar, IPR-tvister och Cradlepoint-integration), räknar vi med rörelsemarginal om 11,5 procent 2021. Vi spår dock att denna kommer stärkas till 13,5 procent respektive 14,5 procent för 2022-2023. Vi förväntar också stora tillväxtmöjligheter från företags-digitaliseringsmarknaden (över 25 procent CAGR 2022-2030), vilken koncernen nu accelererat sin expansion till efter förvärvet av Cradlepoint. Då vi ser att verksamheten är motståndskraftig och erbjuder attraktiva utsikter, samtidigt som vår bedömning är att rörelsemarginalen successivt kommer att stiga de kommande åren, finner vi bolaget som attraktivt värderat (under 9x rörelseresultatet för 2022).

Millicom

Rek: Köp
Riktkurs:490,00 SEK
Aktiekurs:323,50 SEK
Uppsida:51,5%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-15
Bolagsspecifik viktig information

Stor omvärderingspotential

 • Telekomoperatör verksam i latinamerika
 • Utbyggnad av fibernät förbättrar affärsmixen
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Millicom är en telekomoperatör vars verksamhet är koncentrerad till nio latinamerikanska marknader. De har starka marknadsandelar i regionen och opererar under det lokala märket Tigo.

Investment case

De senaste åren har Millicom gjort stora investeringar i utbyggda fibernät och förbättrat den geografiska exponeringen genom förvärv. Detta har förbättrat affärsmixen och abonnemangsintäkterna (65% av tjänsteintäkterna) har fortsatt växa på bekostnad av kontantkortsintäkter. Under denna period har likväl aktien varit under kraftig press, dels på grund av tekniska faktorer så som indexförändringar, dels på grund av de effekter som pandemin fört med sig. Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men baserat på våra relativt försiktiga estimat ser vi att en mycket attraktiv värdering föreligger och ser en stor uppsida i aktien under de kommande åren. Vidare ser vi också att en återupptagen aktieutdelning eller aktieåterköp skulle kunna komma att utgöra en betydande trigger framöver.

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:794,00 SEK
Aktiekurs:714,00 SEK
Uppsida:11,2%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
 • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
 • Vinnare på infrastruktursrelaterade stimulanser

Bolagsfakta

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik. Med en mycket bred produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation.

Investment case

Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då mätteknik är nyckeln för dessa trender ser vi att Hexagon har goda tillväxtmöjligheter framöver. Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina. En av de viktigaste produkterna för tillväxt de kommande åren är vidare Smart Build, vilket är Hexagons program för byggnadsautomation. Vi spår en organisk tillväxt om 6 procent 2021e-2022e och räknar med att marginalen kommer att fortsätta expandera mot bakgrund av en snabb tillväxt för mjukvaruområdet. Hexagon har vidare ett utrymme om 3 miljarder EUR avseende förvärv och vi utesluter inte större förvärv under de kommande åren, vilket ytterligare kan driva på tillväxten. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget attraktivt värderat.

Verkstad

Köp

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:30,00 CHF
Aktiekurs:26,79 CHF
Uppsida:12,0%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-24
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Kapitaldistribution till aktieägarna stöttar
 • Attraktiv risk/avkastningskvot

Bolagsfakta

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik och gynnas således av den strukturella tillväxt som råder inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering.

Investment case

Vår vy är att 2020 var ett cykliskt bottenår och att det våras för en cyklisk återhämtning inom hela koncernen under 2021-2022 för kort-, mellan- och sencyklisk verksamhet. Vi ser dessutom att ABB:s portfölj är väl anpassad till flera specifika tillväxttrender, såsom minskad kolanvändning inom elektricitet, ökat fokus på energieffektivitet, samt ökad penetration av digitalisering av industriella system som kräver mer automatisering och användning av robotik och dataanalys. Vi ser också positivt på den övergång som skett till en mer decentraliserad organisationsstruktur (”ABB Way”). Detta har nämligen skapat en smalare, mer fokuserad och transparent verksamhet, vilken underlättar strukturella kostnadsminskningar och ökar den entreprenöriella energin i respektive division. Vi ser också att den kapitalåterföring som sker i form av återköp av aktier till viss del begränsar nedsidesrisken i aktien. Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget utfört, och stödet från den kapitalöverföring som väntas framöver, bedömer vi att aktien ter sig vara attraktivt värderad.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:246,00 SEK
Aktiekurs:217,90 SEK
Uppsida:12,9%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-22
Bolagsspecifik viktig information

Världsledande inom accesslösningar

 • Världens största låstillverkare
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Framgångsrik förvärvsstrategi

Bolagsfakta

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll, med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem.

Investment case

Assa Abloy är helt exponerat mot byggande, men trots den inbromsning som nu skett ser vi ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p. Då bolaget vidare har världens största bas av installerade produkter, sker en stor del av försäljningen på eftermarknaden vilket skapar viss stabilitet. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen. Förvärvspipeline är vidare full och vi förväntar oss att bolaget fortsätter att göra förvärv, vilket också borgar för en stabilitet i tillväxten. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv, varför vi finner aktien attraktivt värderad.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:230,00 SEK
Aktiekurs:218,00 SEK
Uppsida:5,5%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-11
Bolagsspecifik viktig information

Omotiverad värderingsrabatt

 • Producent av polymerer som tätar, skyddar och dämpar
 • Gynnas av flertalet globala trender
 • Omotiverad värderingsrabatt jämfört med dess konkurrenter

Bolagsfakta

Trelleborg är ett bolag specialiserat inom polymerlösningar. Med dess produkter sker tätning, dämpning och skydd i olika industriella miljöer samt i fordonsutrustning. Bolagets kunder finns inom tillverkning, transport, jordbruk, samt fordonsindustrin.

Investment case

Dagens samhälle är inte möjligt utan polymera material som tätar dämpar och skyddar olika maskiner, redskap och tillbehör. Trelleborgs olika verksamheter gynnas dessutom av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Utifrån dess verksamhetsområden är därmed Trelleborg i viss utsträckning ett spel på den industriella tillväxten, där intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri. De starka och positiva indikationer som erhållits från jordbruksindustrin den senaste tiden (16% av koncernförsäljningen) ser vi vidare kommer att börja synas från och med Q1 2021E. Jämfört med andra nordiska kapitalvarubolag med en liknande bred industriell slutmarknadsexponering handlas aktien med en värderingsmässig rabatt. Detta anser vi är omotiverat, inte minst med tanke på vår vy om upphämtning av den industriella tillväxten under 2021E.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:204,00 SEK
Aktiekurs:231,00 SEK
Uppsida:-11,7%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-19
Bolagsspecifik viktig information

Positivt vinstmomentum förväntas

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Långsiktiga fundamentala faktorer i gruvmarknaden stöttar
 • Positivt vinstmomentum förväntas

Bolagsfakta

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik.

Investment case

Vi ser positivt på de långsiktiga fundamentala faktorerna i gruvmarknaderna, samtidigt som osäkerheten är större mer kortsiktigt då kunderna senarelagt beslut kring nya projekt. Vår vy är dock att vi kommer att få se ett bra vinstmomentum framöver, inte minst efter det att effekterna av kostnadsbesparingarna börjat få genomslag. Vår positiva vy till Sandvik bygger således främst på att vi ser en kortcyklisk återhämtning och det faktum att vi inte anser att marknaden värdesatt de strukturförändringar som genomförts. Det vinstmomentum vi förväntar oss ser vi således kan komma att bli en fortsatt katalysator för aktien. Vi välkomnar också den nya strukturen, i vilken två av tre divisioner kommer vara inom gruvindustrin. Vi ser att detta kommer att gynna omvärderingen av aktien, då marknaden nu i huvudsak fokuserar på divisionen Machining Solutions. Vi ser också positivt på den kommande avknoppningen av Materials Technology, även om det dröjer till 2022.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:250,00 SEK
Aktiekurs:220,40 SEK
Uppsida:13,4%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Förväntad återhämtning i efterfrågan 2021
 • Stark finansiell ställning

Bolagsfakta

Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, och marin- och industrimotorer. Dess största märken är Volvo, Renault, UD, och Mack. Affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner står för omkring 85% av försäljningen.

Invesment case

Vår vy är att 2020 var botten i cykeln och att vi från och med innevarande år kommer att få se en återhämtning i efterfrågan. Den senaste tiden har också tecken på ökad aktivitet på Volvos marknader tydligt kunnat skönjas. Detta torde vara stöttande för såväl serviceaffären som för orderingången. Vår vy är således att försäljning och resultat kommer att växa 2021 och därefter på grund av återhämtning av marknaden globalt. Vi ser också att Volvo är väl förberedda för att hantera omvandlingen in i en ny hållbar teknik inom batterier och med vätgasdrivna fordon, vilket också skapar nya tillväxtmöjligheter. Bolaget har vidare en stark finansiell ställning med en kassaposition på cirka 35 SEK per aktie, vilken gradvis kommer att delas ut till aktieägarna. Givet bolagets ställning, den starka balansräkningen och att vår vy om att 2020 var botten i cykeln, finner vi aktien attraktivt värderad på såväl absolut som relativ basis.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 1, 4
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
SBB SE0009554454 4
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
Billerud-Korsnäs (...) SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6
SHB (...) SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 4
Hexagon SE0000103699 3
ABB CH0012221716 1, 6
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.