Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Tid för bättre marginaler, kassaflöde, samt kassautskiftningar
Axfood bedriver handel med dagligvaror inom främst detaljhandeln, genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Bolagets lönsamhet har hållits tillbaka av dess oförmåga att anpassa priserna till varje lokal marknad. Efter de investeringar som gjorts under flera år i ett nytt koncernövergripande affärssystem förväntar vi oss att lönsamheten genom en mer decentraliserad prismodell bör kunna förbättras framöver. I samband med den senaste rapporten gav också Axfood en offensiv guidning för 2014, vilket stärker vårt intryck av att bolaget är på väg in i en tid av marginalförbättring, bättre kassaflöde, samt aktieägarvänliga åtgärder. Med det bättre kassaflödet och den mycket starka balansräkningen ser vi framöver goda förutsättningar för att bolaget kommer att göra extrautdelningar och/eller återköp av aktier. Med detta i åtanke anser vi att bolaget är attraktivt värderat vid dagens nivåer.

Aktien nere vid tekniskt stödområde
Efter den senaste kvartalsrapporten i början av februari steg Axfoods aktie kraftigt, från botten till toppen av den trendkanal som aktien rört sig i de senaste åren. I mitten av mars avskildes utdelningen om 15 SEK, varför aktien då öppnade med ett gap nedåt. Efter denna utdelning har så Axfood fallit ner ytterligare till ett tekniskt stödområde, varifrån aktien nu ser ut att ha stabiliserat sig. Efter den senaste månadens nedgång har nu också aktien momentummässigt kommit ner till översålda nivåer. Då trenden fortsatt är positiv gör denna nedåtrekyl till rådande stödområde sammantaget att vi nu ser sannolikheten ligga i att köparna i detta härad kommer att komma tillbaka till detta fundamentalt stabila bolag.

Tydliga tekniska nivåer för köp och stop loss
Köp kan med fördel ske vid rådande kurser omkring 344,4 SEK. Initial stop loss för affärsidén sätts till 324 SEK, vilket ligger strax under den stigande trendkanalen som aktien hållit sig inom de senaste två åren. För att säkra hem eventuell vinst kan dock denna nivå för stop loss successivt komma att justeras upp i takt med eventuella kursuppgångar. Vi väljer vidare att inte sätta någon initial målkurs för denna affärsidé.