Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Tydlig fundamental potential i aktien
SKF är världens ledande lagertillverkare och har en global marknadsandel om cirka 17%. Den senaste kvartalrapporten nådde inte riktigt upp till förväntningarna resultatmässigt, men trots den globala oron ligger dock SKF:s efterfrågebild på global och europeisk nivå på oförändrade nivåer för det fjärde kvartalet. Bildivisionen är huvudskälet till den svaga utvecklingen, men vi bedömer att de betydligt viktigare industridivisionerna (Strategiska Industrier och Regional Försäljning) som svarar för cirka 90% av rörelseresultatet kommer tillbaka resultatmässigt redan i det fjärde kvartalet. Även med modesta tillväxtantaganden och svagare marginaler så ser vi en tydlig fundamental potential i aktien då värderingen är attraktiv. Swedbanks analysavdelning har en fundamental köprekommendation med 175 SEK som riktkurs.

Triggade köpsignaler och positivt momentum
I likhet med de flesta andra aktier på börsen så har SKF haft några volatila veckor bakom sig. Aktien noterade en botten i samband med rapporten i mitten av oktober och har sedan dess påbörjat en återhämtning. Aktien har nyligen punkterat ett motstånd vid 150 SEK samt det negativa trendkanaltaket, vilket innebär att en ny kortsiktig köpsignal är triggad. Detta indikerar en fortsatt stigande kurs. Vidare så är momentumet positivt där aktien handlas ovanför sitt 20 respektive 50 dagars glidande medelvärde, varav 20 dagars nu är stigande. Vi anser därför att det finns goda förutsättningar för att aktien kan fortsätta att stiga i det korta perspektivet. Aktien visar relativ styrka och köp kan göras till rådande kurser omkring 153 SEK. Vi sätter ingen initial målkurs för affärsidén men väljer att sätta en stoploss vid 140 SEK.