Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i SKF
Vi väljer att stänga vår affärsidé i SKF och låser därmed in en vinst om 8,1%. Affärsidén byggde på en teknisk triggad köpsignal, bruten negativ trend där aktien indikerade en fortsatt stigande kurs. Aktien har utvecklats väl och handlas för närvarande kring tekniska motståndsnivåer.

Grundsynen är fortsatt positiv i aktien och när potentialen kontra risken åter är fördelaktig är det inte osannolikt att vi lanserar en ny affärsidé i aktien

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen.