Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Aktien handlas till en oförtjänt värderingsrabatt
Exklusive utdelning om 4,75 SEK är SEB upp ungefär 3% i år, vilket kan jämföras med OMXS30 som stigit 14,5%. SEB har hittills i år även utvecklat sig betydligt svagare än sina svenska sektorkollegor, vilka samtliga haft en starkare utveckling än SEB. Vi finner detta oförtjänt, då SEB har en värderingsrabatt mot främst SHB. Denna värderingsrabatt tror vi dock kommer att krympa framöver, då vi ser att SEB har bättre möjligheter att förbättra avkastningen på eget kapital till följd av ett lägre räntenettoberoende. En övrig positiv aspekt är de långsiktiga tillväxtsutsikterna som är högre än för Swedbank och Nordea till följd av expansionen i Tyskland och den lägre utdelningsandelen. Vi anser att värderingen samt en tydlig fundamental uppsida är attraktiv i dagsläget varpå vi finner köp intressant vid rådande nivåer.

Rekyl erbjuder köptillfälle
Sedan i oktober handlas aktien i en stigande trendkanal och fram till den 26 mars nåddes så trendkanaltaket. Vid denna tidpunkt avskildes så utdelningen om 4,75 SEK. Efter detta har dock aktien fortsatt att falla med som mest ytterligare 5 SEK ner till det stigande trendkanalgolvet. Utöver den stigande trenden återfinns i detta härad även tekniskt stöd i form av Fibonaccibaserad rekylnivå, Ichimoku Cloud, samt horisontellt trendlinjestöd. Detta innebär att aktien nu nått ett tekniskt starkt stödområde, samtidigt som den befinner sig vid översålda nivåer. Vi finner därför nu, efter den sättning som skett, att risken kontra potentialen ser fördelaktig ut för ett köp. Initialt sätter vi ingen målkurs, men stop loss för affärsidén sätts till 96,2 SEK.