Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i SEB
Vi väljer nu att stänga affärsidén i SEB efter en positiv kursutveckling. Totalt har affärsidén genererat en avkastning om 6.05% Den ursprungliga affärsidén initierades av att aktien fallit ned till stödjande nivåer i den stigande trenden samt att SEB i samband med detta handlades med en oförtjänt värderingsrabatt mot främst SHB. En av de triggers vi såg framför oss i närtid var rapporten som vi ansåg kunde överraska på uppsidan. Genom dagens starka rapport så har denna trigger materialiserats.

Nästa vecka så har riksbanken räntemöte där Swedbank och marknaden spekulerar i att ytterligare räntesänkning kommer aviseras. Skulle det ske kan det möjligen påverka sentimentet negativt mot banksektorn. Sammanget så väljer vi därmed att säkra vinsten och undviker risken i samband med riksbankens möte nästa vecka.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen.