Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Kursfall skapar en oförtjänt värderingsrabatt
Vi anser att SEB är den bank som har bäst potential att förbättra avkastningen på eget kapital i rådande lågräntemiljö, givet den stora andelen intäkter som inte är beroende av räntenettot. Med en pris/bok-multipel på cirka 1.6x och en utdelning på 5% så finner vi aktien attraktivt prissatt vid nuvarande nivåer. Vi anser att den nedgång som skett efter det att kvartalsrapporten släppts är omotiverad. SEB har hittills i år och särskilt under sommarmånaderna utvecklat sig betydligt svagare än sina svenska sektorkollegor, vilka samtliga haft en starkare utveckling. Vi finner detta oförtjänt, då SEB har en värderingsrabatt mot främst SHB. Sammantaget anser vi att värderingen samt den tydliga fundamentala uppsidan är attraktiv i dagsläget, varpå vi finner köp intressant vid rådande nivåer. Swedbank har en fundamental köprekommendation med en riktkurs på 124 SEK.

Handel vid intervallbotten skapar ett köpläge
SEB befinner sig i en långsiktigt stigande trend men har under större delen av 2015 befunnit sig i ett sidledes handelsintervall mellan 111-100 SEK. Aktien har under året vid ett flertal tillfällen reverserat vid respektive nivå vilket innebär att dessa nivåer utgör ett tydligt utmejslat motstånds- respektive stödområde. I takt med att aktien nu rekylerat ned till den lägre delen av intervallet så befinner sig SEB vid tekniskt intressanta nivåer. Kring rådande nivåer sammanfaller flertalet tekniska stöd varpå vi anser zonen som tekniskt stark. Sett till historiken anser vi därför att det finns goda förutsättningar för att köpintresse uppstår varpå aktien återigen kan komma att reversera positivt. Köp kan göras direkt på rådande nivåer då vi anser att risken kontra potentialen ser fördelaktig ut. Initialt sätter vi ingen målkurs, men stop loss för affärsidén sätts till 96 SEK.