Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Attraktiv direktavkastning och värdering
Vi anser att SEB är den bank som har bäst potential att förbättra avkastningen på eget kapital i rådande lågräntemiljö. SEB ser även ut att hålla upp sitt räntenetto och rapportera bättre provisionsintäkter än merparten av sina jämförelsebolag. Med en pris/bok-multipel på cirka 1.3x och en utdelning på nära 7% så finner vi aktien attraktivt prissatt vid nuvarande nivåer. Vi anser att den nedgång som skett är överdriven. Sammantaget anser vi att värderingen samt den tydliga fundamentala uppsidan är attraktiv i dagsläget, varpå vi finner köp intressant vid rådande nivåer. Swedbank har en fundamental köprekommendation med en riktkurs på 96 SEK

Fördelaktigt bottenfiske vid tidigare årslägstanivåer
SEB-aktien har under de senaste månaderna, likt mycket annat på börsen, befunnit sig i en nedförsbacke. Nyligen har också SEB lämnat utdelning, varpå 5.25 SEK i teorin dragits från aktiekursen. Förutom en viss justering för utdelning har aktien fallit ytterligare, varpå nu SEB handlas i häradet av sin tidigare årslägstanivå. Därmed blir aktien ett attraktivt föremål för bottenfiske. Rådande nivåer torde agera stödjande och initialt har även aktien stämt av stödet och reagerat positivt. Vi anser därmed att det finns en god teknisk sannolikhet att stödet i häradet av 76-77 SEK kan hålla och att aktien därmed står inför en positiv motreaktion. Dels så ser nu aktien stretchad ut på nedsidan dels har utdelningen varit ”dyr” då aktien förutom utdelning fallit med ytterligare 4-5% kontra OMXS30. I samband med att aktien handlas vid årslägstanivåerna anser vi att potentialen kontra risken är fördelaktig. Köp kan göras direkt vid rådande nivåer och initialt så sätter vi ingen målkurs för affärsidén, men väljer att placera en stoploss nivå vid 73.40 SEK vilket är strax under de närmsta tekniskt stödjande nivåerna.