Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Väldigt attraktivt prissatt
Nordeas kvartalsrapport som presenteras den 27 april förväntas visa upp en lite trögare start på året. Räntenettot förväntas vara pressat, provisionsintäkter likaså främst beroende på låg räntemiljö och tuffa marknader. Swedbank har inför första kvartalsrapporten sänkt prognosen något. Efter den senaste tidens nedgång anser vi att den förväntat tröga starten på året är mer än reflekterat i aktiekursen. Värderingen är mycket attraktiv med en pris/bok på 1.2x och aktien erbjuder en utdelningsnivå runt 7%. Sammantaget finner vi rådande nivåer attraktiva varpå Swedbank har en fundamental köprekommendation med riktkursen 92 SEK.

Omslag av trend vid kanalbotten
Nordea har handlats i en cirka 15% vid negativ trendkanal sedan toppen sattes i mars 2015. I mitten av mars 2016 vände så aktien ned från toppen av denna trendkanal och efter en nedgång om hela 20% nådde aktien trendkanalbotten den 7 april. Detta test av trendkanalen skedde också i form av en trendvändningsformation kallad ”hammer”. Mer om denna typ av trendvändningsformation står att läsa i vår artikelserie om Candlestick-analys. Denna nedgångssekvens skedde också med en positiv divergens mellan prisrörelsen och momentumindikatorn, vilket också det indikerade att kraften i nedgången var avtagande och signalerade en möjlig förestående trendvändning. Sammantaget ser vi därför nu sannolikheten ligga i att aktien åter står inför en uppgångssekvens, där motstånd återfinns i häradet av 83-85,5 SEK. Stöd för aktien ligger nu vid 75 SEK, vilket därefter följs av den tidigare bottennivån vid 72,4 SEK. Stop loss för affärsidén sätts till 73,9 SEK.