Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Nordea
I likhet med börsen har Nordea de senaste dagarna uppvisat svaghet varpå aktien idag fallit ned till vår uppsatta nivå för stoploss. I samband med detta stänger vi vår affärsidé i Nordea. Affärsidén genererade därmed en negativ avkastning om 5,80%. Börsindexet OMXS30 har även under samma period varit svag och backat med 6,4%.

Den fundamentala synen i Nordea kvarstår dock, där vi har en köprekommendation på tolv månaders sikt med en riktkurs om 92 SEK.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.