Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Unibet
Vi initierade vår affärsidé i Unibet den 6 september till kursen 77,1 SEK. Vi såg då den tekniska sannolikheten ligga i aktien stod inför en vändning uppåt, då aktien vid detta tillfälle ur ett jämviktspendlingsperspektiv var kraftigt översåld. Ett första kursmål för aktien sattes till 82 SEK.

Sedan dess har aktien konsoliderat mellan 75 SEK och 80 SEK. I och med dagens rapport för det tredje kvartalet har nu dock aktien kommit upp till det uppsatta kursmålet, varför vi nu väljer att stänga affärsidén i Unibet. Affärsidén genererade en positiv avkastning om 8,95%, medan börsindexet OMXS30 under samma period avkastade -1,39 %.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss.