Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Rabatterad marknadsledare
Volvo har genomgått en period av produktförnyelse och kostnadseffektivisering och går nu in i en fas med ökat kundfokus, satsning på service och en fortsatt effektivitetssatsning bör ge stöd till lönsamheten. Fokus ligger naturligtvis på lastbilar som svarar för cirka 70% av försäljningen, där marknaderna uppvisar en splittrad bild. Den viktiga Europamarknaden är dock inne i en återhämtningsfas där en viktig faktor är utbytet av de lastbilar som såldes för drygt tio år sedan, medan USA marknaden har en svag utveckling, men här räknar vi med en stabilisering under 2017. Vi finner i dagsläget även värderingen av Volvo attraktiv med en klar rabatt mot övriga verkstadsbolag.

Brott av viktigt motstånd triggar köpsignal
Volvo har haft en väldigt volatil utveckling under det gångna året, men där trendstrukturen i aktien generellt varit positiv. Den psykologiska nivån 100 SEK har agerat som en tuffare motståndsnivå och de gånger aktien nått upp till denna nivå har vi fått se ökat säljintresse varpå en rekyl har uppstått. Denna utpräglade motståndsnivå får därmed ses lite som en sentimentsdelare. I och med att aktien nu handlas över denna nivå indikerar det ett stärkt sentiment varpå aktien i samband med detta även noterar en ny årshögstanivå. En teknisk köpsignal är triggad, vilket öppnar upp för vidare uppgångar och momentumförstärkning. Prisrörelsen är strukturellt positiv och stärker den tekniska bilden avsevärt, vilket stöder scenariot om en vidare uppgång. Sammantaget anser vi att brottet av motståndet kring 100 SEK är värt att agera på varpå ett köp kan göras direkt på rådande kursnivåer. Närmaste motstånd av vikt är lokaliserat vid 110-113 SEK samt 120 SEK. Närmaste stöd av vikt är lokaliserat vid 100 SEK följt av 96-97 SEK. Vi sätter ingen initial målkurs för affärsidén men väljer att placera en stoploss vid 95,50 SEK.