Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Volvo
Volvo har sedan affärsiden lanserades haft en positiv utveckling på börsen. Aktien har dock under de senaste veckorna haft problem med att forcera motståndsintervallet vid 110-113 SEK där nu en mindre dubbeltopp i toppen av trendkanalen formerats. I takt med att momentum uppvisar en negativ divergens ökar det sannolikheten för att aktien kan stå inför en rekyl. Vi väljer i samband med detta att ta hem vinst. Affärsidén har sedan lansering haft en positiv avkastning om 4,43% medans börsindexet OMXS30 under samma period stigit med 1,33%.


I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.