Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi förväntar oss en stadig vinsttillväxt
SEB rapporterar sitt första kvartal den 27 april. Inför denna rapport har Swedbank justerat upp prognoserna något och lyft rekommendationen till Köp från Neutral. Förändringarna härrör från något högre intäkter från provisioner, där tidigare estimat möjligtvis varit lite för konservativa. Vi förväntar oss att SEB kan leverera en vinsttillväxt på 6-9% kommande år, där kostnader och kreditförluster ligger på stabila nivåer. I ett sådant scenario kommer P/E-talet att närma sig 11x, vilket skapar en fundamental uppsida. Swedbank har en Köprekommendation med en riktkurs på 108 SEK.

Uppvisar signaler på att ha bottnat ur
SEB-aktien har under de senaste veckorna underpresterat börsen. Några av förklaringarna kan vara en värdering som tidigare kommit upp, avskild utdelning samt marknadsräntor som utvecklats negativt i samband med att den geopolitiska oron ökat. SEB har lämnat utdelning, varpå 5,50 SEK i teorin dragits från aktiekursen. Förutom en viss justering för utdelning har aktien fallit ytterligare och handlats i häradet av sin tidigare årslägstanivå i år. I den tekniska analysen har aktien nu noterat en dubbelbotten vid 96 SEK, vilket ter sig som en bra bas i prisanalysen. Därmed blir aktien ett attraktivt föremål för bottenfiske. I takt med att marknadsräntorna stigit kraftigt i spåret av det franska valet har även aktien svarat upp, vilket indikerar att aktien och sentimentet är på väg att bottna ur samt att efterfrågan ökar. Vi anser därmed att det finns goda förutsättningar för att stödet i häradet av 94-96 SEK kan hålla och att aktien därmed står inför en ny uppgångsfas. Observera att SEB rapporterar sitt första kvartal den 27 april, vilket såklart är en eventrisk. Köp kan göras direkt vid rådande nivåer och initialt så sätter vi ingen målkurs för affärsidén, men vi väljer att placera en stoploss-nivå vid 93,7 SEK, vilket är strax under de strukturellt viktiga bottnarna för i år