Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Fortsatta förbättringar förväntas
SKF har uppvisat organisk tillväxt sedan Q1 2016 och vi förväntar oss en fortsatt förbättring under 2018, vilket stödjs av makrotrenderna. Den amerikanska marknaden, där efterfrågan inom olje- och gasbranschen haft det tufft de senast åren, är viktig för SKF. I takt med att oljeproduktionen nu åter ökar igen bör efterfrågan gradvis återgå till tidigare nivåer. SKF har pressats prismässigt under många år och efter att ha hållit nere prisnivån börjar de nu till slut kunna höja priserna igen. Detta var synligt i den senaste kvartalsrapporten. Ledningen hävdar att prishöjningarna är av bestående karaktär. Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux har en köprekommendation med en målkurs om 214 SEK vilket är en fundamental uppsida med cirka 15%

Rekyl erbjuder köptillfälle
Efter en stark kursutveckling inför och efter senaste kvartalsrapporten nådde aktien upp till årshögstanivåerna där SKF inledde en rekylfas i början av november. Aktien var extremt överköpt och vi ser rådande andhämtningspaus som nödvändig och sund. Som mest var SKF ned med cirka 9%, men vi kan nu skönja en stabilisering i samband med att aktien stämt av tekniskt stödjande nivåer. Risken kontra potential har nu förbättrats så pass mycket att vi anser det vara ett nytt köpläge i detta fundamentalt intressanta bolag med en momentumstark aktie. Köp kan göras direkt på rådande nivåer och vi väljer att placera en stoploss för affärsidén vid 174 SEK.