Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i SSAB B
SSAB B har utvecklats mycket starkt sedan affärsidén lanserades den 29 november 2017 och har nu nått vårt andra uppsatta tekniska motstånd och prisobjektiv i häradet kring 38,3 SEK. Affärsidén har sedan lansering avkastat 19,28%, medan börsindexet OMXS30 under samma period fallit med 0,6%.

Rekommendationen i SSAB A är för närvarande Köp, med riktkursen 47 SEK. Kursen i SSAB A står nu i 46,65 SEK.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.