graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

OMXS30 har startat året i strålande form då varje dag har avslutats med en positiv avkastning. Ett ökat köpintresse har präglat börsen och sentimentet har generellt varit efterfrågestyrt. Säsongsmässigt brukar detta vara en stark period för börsen och hittills har utvecklingen varit 3,5% under januari månad, vilket kan jämföras med genomsnittliga 1,7% sedan 1987. Efter denna flygande start är nu indexet positionerat för att utmana nästkommande viktiga motstånd kring 1640. Skulle OMXS30 punktera detta motstånd har vi signaler om att rekylfasen som startade i november, sannolikt är färdigställd. En etablering ovan detta motstånd skulle ge mer konfidens i uppåtrörelsen och vara ett tecken på att köparna är tillbaks i förarsätet

Tekniskt har inget skett som föranleder oss att ändra vår strategiska vy i årets första uppdatering. Till dess att vi får andra signaler på plats så befinner sig OMXS30 taktiskt i en rekylfas i en primär positiv trend. Det viktiga strukturella stödområdet kring 1580 har i slutet på december testats av och därmed har vi ett positivt återtest vid ett viktigt stödområde samt signaler om att köpintresset tilltagit. Vi har således en positiv underton i den senaste rörelsen, men det är dock viktigt att påpeka att vi trots detta strukturellt saknar signaler om att rekylfasen är färdigställd.

Rådande rekyl faller inom ramen för vad som anses vara en sund andhämtningspaus i en positiv trend. Så länge som prisrörelsen är positiv arbetar vi strategiskt med scenariot att indexet har goda förutsättningar att kunna stiga ytterligare. Vi har medvind i stödjande indikatorer såsom ett historiskt stark säsongsmönster och från konjunkturellt håll har vi ännu inga signaler på plats som kan utmana ett positivt inställt sentiment. I takt med att en uppgång pågått under en längre period är det fullt rimligt att börsen under perioder handlas mer avvaktande.

För bekräftelse på att den rådande rekylfasen är färdigställd skulle vi främst vilja se att det tekniska motståndet vid 1640 tas ut. De nästkommande motstånden efter 1640 återfinns vid 1656 och 1682. Vid etablering över det senare höjs blicken åter mot alla-tiders-högsta-nivå i häradet av 1720. Om indexet istället bryter ner under 1580 skulle det indikera att säljarna åter tagit över stafettpinnen och att ett negativt skifte av marknadssentimentet skett. Sannolikheten skulle då också ligga i att nedåtrekylen fördjupas, där nästkommande större stödområde återfinns i häradet kring 1500-1518.
.