Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

I en positiv förändringsfas med kortsiktiga triggers
Stora Enso befinner sig en i en positiv förändringsfas där man investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde och bolaget har redan kommunicerat att rörelseresultatets breakeven för den kinesiska kartonganläggningen kommer uppnås under Q4 2017, i stället för som tidigare förväntat Q1 2018. Utöver detta har priset på massa fortsatt att stiga under hösten, vilket också är positivt. En kortsiktig trigger kan dessutom vara prishöjningar på papperpriser. Under årets inledning har vi för första gången på många år fått indikationer om höjningar mellan 5% och 12%. Detta ligger inte i Kepler Cheuvreux´s eller i konsensus estimat. Allt annat lika skulle en 5% ökning innebära att EPS höjs med cirka 15% för 2018E


Högre höjder i siktet
Stora Enso har sedan mitten på 2016 befunnit sig i en stabilt stigande pristrend. Under sep-okt så accelererade denna trend där aktien steg kraftigt varpå toppnivåerna från 2007 nåddes. I samband med detta blev aktien kraftigt överköpt och då den tidigare toppnivån sannolikt agerade motstånd tog en andhämtningspaus vid. Stora Enso har nu i form av en rätvinklig triangel konsoliderat i lite väl två månader och aktien är positionerad för att återuppta den positiva trenden. Vi ser det som en större sannolikhet att aktien kommer bryta upp ur konsolideringen på uppsidan då aktien är tydligt efterfrågestyrd samt att vi har ett positivt sentiment i sektorn samt aktien drivet av gynnsamma fundamentala faktorer. Närmsta motstånd är lokaliserat kring 135.50–136 SEK vilket är taket i konsolideringen samt i häradet av toppnivån från 2007. En etablering över detta motstånd skulle vara strukturellt positivt och signalera högre höjder i aktien. Närmsta stöd av vikt är lokaliserat vid 128,70. Vi anser att köp kan göras direkt på rådande nivåer och väljer att placera en stopp loss vid 125 SEK