graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

De senaste dagarnas turbulens på aktiemarknaderna världen över har knappast undgått någon. I vad som liknar en ”flash crash” har aktiemarknaderna fallit väldigt kraftig på väldigt kort tid. Vi har tidigare påpekat att uppgången i tex. jämförelseindexet S&P500 varit paraboliskt de senaste veckorna varpå rekylrisken tilltagit. Rekyler i en pågående trend är fullt normalt men att de rekylerar i denna omfattning, så pass snabbt hör inte till vanligheterna. Katalysatorn är som vi bedömer det, inte rådande rapportperiod eller primärt en försämring av sentimentet samt konjunktur. Triggern handlar om förväntningar och en oro om stigande inflation efter fredagens sysselsättningsstatistik som i sin tur resulterade i en stigande volatilitet. Vissa marknadsaktörer handlar på börsrörelser eller flöden och inte den underliggande marknadsekonomin. Dessa marknadsaktörers strategier, ofta algoritmstyrda och automatiserade skapar ofta mönster som återkopplar i varandra där mönstret som en konsekvens av detta förstärks ytterligare. I det här fallet har en stigande volatilitet sannolikt lett till ännu högre volatilitet med korregering av risk som följd. Det är givetvis svårt att bedöma var dessa typer av rörelser i marknaden kan tänkas stoppa upp, men är de överdrivna? Absolut…

I den Tekniska Analysen har senaste dagarnas turbulens skapat en del strukturell skada. För det första har den viktiga stödnivån vid 1580 punkterats. För det andra innebär detta att säljsignaler triggats och en negativ prisstruktur etablerats. OMXS30 har sedan november nu noterat en lägre topp och en lägre botten. Det innebär att den rekyl som startade i november ännu inte är färdigställd varpå det i korta perspektivet är en negativ bias i analysen.

Initialt är nästkommande stöd av vikt vid 1500 nivån intakt. Vid denna nivå sammanfaller flertalet stöd men skulle det punkteras är nästkommande stöd vid 1460 följt av 1400. På ovansidan kommer sannolikt det tidigare stödet vid 1580 agera motstånd. Men då OMXS30 nu befinner sig i en negativ sekundärtrend vill vi i dagsläget se handel över åtminstone 1600-1615 för att bilden ur ett strukturellt perspektiv skall ljusna.

Sammantaget är det läge att vara mer försiktig. Handel med mindre positioner än normalt är lämpligt och nyttjandet av stop loss är viktigt för att hantera sin risk. En viktig stödnivå har punkterats där ett efterföljande brott av 1500 nivån skulle förvärra bilden ytterligare. En mer ljusare bild, positiv bias och tecken på stabilisering erhåller vi vid handel över 1600-1615. Kortsiktigt kommer vi med största sannolikhet få se en mer volatil marknad där det kan ta ett tag innan marknadsflöden stabiliseras. Vi ser i dagsläget inte att något av de fundamentala sentimentsstödjande indikatorerna såsom konjunktur, makro och bolagsrapporter har försämrats under dessa dagar. Vad man dock kan ha i åtanke är att dessa negativa börsrörelser kan sätta sig på det allmänna sentimentet som i sin tur kan skapa en negativ återkoppling på den reala ekonomin. Där är vi dock inte än