Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Fortsatta marginalförbättringar förväntas
SKF´s möjligheter att kunna styra priserna har legat under press under många år och efter att ha hållit nere prisnivån börjar de nu till slut kunna höja priserna igen. Skillnaden i den nuvarande cykeln blir därmed att marginaler har förbättrats då volymer förbättrats, vilket inte var fallet under 2013-14. Vi har alltid ansett att prispressen är cyklisk snarare än strukturell och varpå det fortfarande bör finnas prissättningskraft i verksamheten kvar. Att SKF nu ökar priserna, vilket vi förväntar oss fortsätter, stödjer detta. Vi förväntar oss därmed att marginalen fortsätter att öka under 2018.

Rekyl erbjuder köptillfälle
Aktien i SKF steg inför den senaste kvartalsrapporten och nådde under januari upp till de toppnivåer som noterades under 2017. Efter rapporten inleddes så en rekyl, vilken också tilltog i samband den senaste turbulensen på börsen.
Som mest var SKF ned med cirka 17%, men vi kan nu skönja en stabilisering i samband med att aktien stämt av tekniskt stödjande nivåer i form av bland annat stigande trendkanalgolv. Momentummässigt har aktien vänt upp från översålda nivåer. Risken kontra potential har nu förbättrats så pass mycket att vi anser det vara ett nytt köpläge i aktien. Vi anser att det finns goda möjligheter att SKF kan återta förlorad mark. Köp kan göras direkt på rådande nivåer och vi väljer att placera en stoploss för affärsidén vid 161.50 SEK.