Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Attraktivt värderat tillväxtscenario
Loomis är det ledande kontanthanteringsbolaget i Skandinavien, USA, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och delar av södra Europa. Bland tillväxtmarknader opererar bland annat Loomis i Argentina och Turkiet. Nyligen annonserade bolaget även ett förvärv i Indien och ett i Tyskland. I spåren av minskat kontantanvändande har bolaget haft svårare att växa affären i Skandinavien, men ryktet om kontanters död är dock kraftigt överdrivet och det finns gott om tillväxtmöjligheter på andra marknader.

Bolagets mål är en organisk tillväxt om nio procent borträknat valutaeffekter, vilket till hälften förväntas komma från stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Tillväxten i Europa ser mer modest ut, där det också främst var Frankrike som visade svaghet i den senaste kvartalsrapporten. Med en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde, tillsammans med en förväntad marginalförbättring på 10-20 baspunkter och en årlig genomsnittlig tillväxttakt för resultat per aktie på sex procent de kommande fyra åren ser Kepler Cheuvreux aktien som attraktivt värderad och rekommenderar köp med riktkursen 370 SEK.


Återtest av utbrottsnivåskapar köptillfälle
Aktien i Loomis är tydligt efterfrågestyrd och handlas i en långsiktigt stigande trend. Efter en föregående kraftig uppgångsfas konsoliderade aktien under 2015-2016 i ett brett handelsintervall, varefter positivt konsolideringsutbrott effektuerade förnyad köpsignal i början av 2017. Efter att i slutet av 2017 nått upp till nya rekordnivåer har nu så aktien i spåren av en sämre än förväntad rapport för det fjärde kvartalet kommit ner och återtestat utbrottsnivån från det tidigare konsolideringintervallet. Vi ser sannolikheten ligga i att köpintresse åter kommer infinna sig i aktien kring dessa nivåer och ser således potential kontra tagen risk nu som attraktiv. Motstånd på ovansidan återfinns i första hand kring 327-330 SEK, vilket därefter följs av 355 SEK. Ett brott av stödet vid 280 SEK skulle indikera ett försvagat marknadssentiment, varför stop loss för affärsidén sätts strax därunder till 275 SEK.