graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Efter att OMXS30 återhämtat 62% av den nedgång som startade i slutet på januari utmanades köparna och sentimentet kring motståndet vid 1585-nivån. Resultatet blev ett kraftigt säljtryck där Trumps ståltullsutspel sannolikt var katalysatorn. Vi har noterat denna nivå som viktig ur ett sentimentsperspektiv då det i den tekniska analysen normalt går att skönja ett naturligt säljtryck i detta härad. Efter en kraftig sättning är det vanligt förekommande med en andra nedgångsvåg. Den psykologiska aspekten bakom detta säljtryck är enkel att förstå och samtidigt ganska naturlig sett ur ett beteendemönster. Det primära utbudet drivs av såväl de som inte hann med att sälja innan den kraftiga nedgången som av de som de facto köpte i sättningen och när dessa nivåer nås passar på att ta hem sin vinst.

Under den gångna veckan har dock inget hänt som förändrar vår vy. Sedan toppen noterades i november har OMXS30 handlats i en fallande sekundärtrend. Den strukturella bilden är därmed fortsatt svag där vi anser att, tills motsatsen bevisas, uppgångar är upprekyler i denna negativa trendstruktur. I den positiva vågskålen har vi stödjande indikatorer såsom gynnsamma konjunkturella data och positiv vinsttillväxt, men i dagsläget bekräftas inte dessa stödjande indikatorer av prisutvecklingen. Detta indikerar att marknadssentimentet strukturellt kan ha påverkats negativt, troligtvis i spåren av den kraftiga nedgång som skett. Sannolikt innebär detta också att det blir tuffare för indexet att notera nya högstanivåer. Det finns därmed anledning att ha ett försiktigt förhållningssätt till börsen, men det är för närvarande inte tydligt om börsen fortsatt kommer att vara efterfrågedriven eller utbudsdriven. Något som skulle ge en stark signal om detta är ett brott av endera två viktiga tekniska nivåer.

Skulle det utveckla sig som så att OMXS30 tar sig förbi häradet 1585-1590 men även 1600-1615 har sannolikheten ökat avsevärt att den sentimentsmässiga utbudsökningen absorberats och att indexet kan komma att stå inför en mer utdragen återhämtning. Nästkommande motstånd därefter återfinns så vid 1636-1648, följt av 1682. På nedsidan är det främst nyckelstödet i häradet av 1500-1520 som är av vikt. En etablering under detta senare stödområde skulle strukturellt vara tekniskt väldigt negativt och indikera en fortsatt nedgång mot i första hand 1460 och därefter 1400-1410.