Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Justerad nivå för Stop Loss
SKF höll den 27:e mars stämma varpå utdelning om 5,5 SEK kommer avkiljas den 28:e mars. För att ta hänsyn till utdelningen justeras nivån för Stop Loss i affärsidén, från 161,5 SEK till 158 SEK.

Affärsidén lanserades efter den sättning som skedde i början av februari. Sedan dess har aktien stabiliserats i ett sidledes handelsintervall. Vi ser fortsatt att det finns goda möjligheter att aktien i SKF kan komma att återta förlorad mark.