graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Vi kan nu lägga första kvartalet till handlingarna och med facit i hand kan vi summera en negativ utveckling om 2,6%. Ur ett historiskt perspektiv är detta en relativt svag utveckling då första kvartalet på året tenderar att uppvisa en bra utveckling. Säsongsmässigt är det bästa börsperioden på året med en snittavkastning på strax över 5% för OMXS30. Avkastningen belyser den svaga trenden för närvarande och indikerar att indexet sentimentsmässigt och prismässigt befinner sig i motvind.

Pris driver sentiment och vår uppfattning är att den nedgång som skedde i februari strukturellt försvagade marknadssentimentet. Fram till dess hade omvärldens börser synkront stigit i en relativt lågvolatil miljö men i och med den hastiga nedgången blev investerare på ett bryskt sätt påminda om hur pass mogen börsfasen nu är. När väl sentimentet skiftar tilltar rörelserna och svängningarna vilket psykologiskt skapar än mer oro.

Prisstrukturen är nu tydligt utbudsstyrt där OMXS30 uppvisar lägre toppar och noteras under fallande glidande medeltal, på både lång och kort sikt. Naturliga utbudszoner agerar motstånd på uppsidan vilket i praktiken utgörs av investerakollektivet som kommer känna att de erhållit en andra chans att minska sin aktieexponering. Vi ser redan att detta har skett då indexet vid två tillfällen tagit sig upp till utbudszonen i häradet av 1585-1610 där nytt säljtryck pressat tillbaka börsen. I ett sådant scenario är det rimligt att anta att investerare taktiskt nu snarare säljer upprekyler än köper dippar.

På nedsidan har den viktiga stödnivån kring 1500-nivån fortsatt att utmanats. En etablering under denna nivå vore ur ett tekniskt perspektiv strukturellt mycket negativt och skulle indikera en ytterligare försvagning av rådande marknadssentiment. Sannolikheten skulle därmed också sentimentsmässigt ligga i en fortsatt nedgång mot i första hand 1463 och därefter 1400-1410.

Sammantaget är det en teknisk negativ bias i OMXS30 och vi står därmed fast vid en mer försiktig hållning. För att ur ett tekniskt perspektiv få en ljusare bild och få en ökad konfidens att nedången är färdigställd vill vi se att säljtrycken vid de naturliga utbudszonerna absorberas. Främst vill vi då se att OMXS30 handlas över 1550-1560 följt av 1610 vilket signalerar att balansen mellan köpare och säljare skiftat till köparnas fördel igen. Skulle så ske ökar sannolikheten för en lite mer bestående återhämtning där nästkommande motstånd vid 1636-1648 kan hamna i fokus, vilken därefter följs av 1682.