Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Saab
I spåren av ett något sämre rapportresultat än var konsensusförväntningarna låg föll aktien. I samband med detta lanserades en affärsidé, då vi ansåg de upprepade utsikterna för 2018 var betydligt viktigare än ett enskilt kvartalsresultat.

Aktien har dock tyvärr fortsatt försvagats i efterdyningarna av denna rapport och har nu triggat vår uppsatta nivå för stopploss vid 340 SEK. Värt att notera dock är att inget förändrats ur fundamentala grunder, utan att denna stängning helt sker ur ett riskhänseende i formen för affärsidéer i Swedbank Trading.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.