graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Studerar vi sentimentsstödjande faktorer såsom makroindikatorer, ekonomisk tillväxt och bolagsvinster kan vi konstatera att det ser rätt så bra ut i omvärlden. Framtidsutsikterna ser även de bra ut vilket innebär att det finns en bra grund att stå på. Egentligen har dessa sentimentstödjande grundläggande faktorer varit positiva under en längre period så varför har OMXS30 indexet under de senaste månaderna haft problem med att forcera motståndsintervallet 1585-1610? Sedan i slutet på februari har säljtrycket, inte mindre än vid fyra tidigare tillfällen, tilltagit i samband med att indexet handlats vid dessa nivåer.

Likt vi tidigare hävdat så försvagades det allmänna sentimentet av den nedgång som skedde i början av februari. Denna sentimentsförsvagning har också för OMXS30 manifesterat sig i ett högre naturligt säljtryck, just i häradet 1585-1610. Vid dessa nivåer har nämligen börsindexet återhämtat sig tillräckligt mycket för att den del av investerarkollektivet som missade att sälja innan nedgången, och inte vill riskera att vara med om en liknande sättning igen, känner att de erhållit en ”andra chans” att minska sin aktieexponering.

Under veckan har indexet under en kort period handlats över detta motståndsintervall vilket indikerar att köptrycket tilltagit något och att det naturliga säljtrycket börjat bedarra. Vi behöver inte finna någon fundamental ursäkt till att balanserna mellan dessa börjat förändra beteende utan vi kan enbart i prisbilden tyda att så är fallet. En större konfidens gällande detta skulle vara om indexet etablerar sig över 1610, vilket skulle öppna upp för en lite mer ihållande återhämtning då de grundläggande sentimentspåverkande faktorerna fortsatt är gynnsamma.

En etablering över 1610 skulle i första hand innebära att vi tar sikte på nivåer kring 1650. Som vi tidigare noterat skulle det också öka sannolikheten för en mer ihållande återhämtning, där nästkommande motstånd och naturliga utbudsnivå skulle infinna sig i häradet kring 1700-1720. På nedsidan återfinns en teknisk stödnivå kring 1590, följt av 1550. Dock är häradet kring 1500 en teknisk nyckelnivå för sentimentet, varpå handel därunder indikerar en rejäl strukturell sentimentsförsvagning.