Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I


MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande.

Styrelsen för MTG har nu också inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet och fortsatt hålla uppe intresset för aktien. Vi har en fundamental köprekommendation med riktkursen 440 kronor.


Aktien åter efterfrågestyrd efter en tids konsolidering
Aktien i MTG har handlats i en stigande trend, med successivt högre bottnar och toppar, sedan sommaren 2016. Efter en kraftig uppgång under hösten 2017 och inledningen av 2018, handlades så aktien fram till mitten av april ner till den stigande trenden, tillika 200 dagars glidande medelvärde, där förnyat köpintresse återfann sig.

Vi ser nu att aktien åter är tydligt efterfrågestyrd efter denna konsolidering och således att den positiva trendrörelsen nu är återupptagen. Prisbilden ser således konstruktiv ut, där sannolikheten ligger i en fortsatt rörelse inom den längre positiva trenden. Nästkommande motstånd återfinns i första hand vid 388 kronor, vilket därefter följs av det stigande trendkanaltaket. Stöd återfinns vid 348 kronor, följt av 340 kronor. Stop loss för affärsidén sätts till 336 kronor.