Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Prishöjningar stöder ökad lönsamhet
Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Vi ser att fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet. I samband med senaste kvartalsrapporten bekräftade VD att prishöjningar nu har implementerats på mjukpapper och att det kommer få en gradvis påverkan i Q2 samt full effekt under H2. Vi tror att investerare gradvis kommer att skifta fokus från senaste tidens marginalpress drivet av ökade råmaterialkostnader till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen


I nedre delen av sitt handelsintervall
Essity har haft mer av en sidledes trend sedan den noterades för ett år sedan. Aktien har under denna period pendlat mellan 250 och 215 SEK. Kursmässigt befinner sig Essity återigen vid den lägre delen av detta intervall varpå aktien handlas vid tekniskt intressanta nivåer. Historisk har köpintresse materialiserats vid rådande härad och inte mindre än vid sex tidigare tillfällen har aktien reverserat positivt. Baserat på hur aktien historiskt reagerat kring detta tekniska stöd anser vi nu att riskprofilen vara attraktiv och att det finns goda förutsättningar för att Essity ännu en gång kan stå inför en uppgång i det korta perspektivet. Ett köp kan göras direkt på rådande nivåer och vi väljer att placera en stop loss vid 201,80 SEK