Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Attraktivt tillväxtscenario
Catena Media är ett ungt bolag vars strategi har gått ut på att konsolidera den tidigare spretiga branschen för trafikdrivande verksamhet till spelhemsidor och efter grundandet har Catena Media växt snabbt. Catena Media bör kunna fortsätta växa förhållandevis snabbt även i framtiden, både drivet av ytterligare företagsförvärv samt av organisk tillväxt i sina befintliga bolag. Företaget har fortfarande kvar omkring 100 miljoner euro från tidigare lån de tagit, varför de också har en avsevärd krigskassa att använda under de kommande åren. Tillväxtscenariot kan fortsätta med integration i nya vertikaler, såsom finansindustrin samtidigt som man går vidare med att stärka positionen inom iGaming. Totalt sett så förväntar vi oss att försäljningen växer med 26% över 2018-20p och att EBITDA mer än fördubblas, vilket bör stötta en positiv kursutveckling.


Rekyl erbjuder nytt köptillfälle
Aktien befinner sig i en positiv trend där aktien i mitten av maj passerade tidigare topp från i mars. Detta är strukturellt väldigt positivt och aktien triggade nya tekniska köpsignaler i samband med detta. Vad vi nu finner intressant är att aktien rekylerat efter utbrottet och testat av tidigare utbrottsnivå, där köpintresset återigen materialiserats. Det tidigare överköpta tillståndet i aktien har arbetats ur och vi har en signal om att rekylen sannolikt är färdigställd. Vi anser att det finns goda förutsättningar för att Catena Media står för en ny uppgångsvåg då även sentimentet är positivt kring aktien. Köp kan göras direkt på rådande nivåer och vi väljer att placera en stopp loss vid 132 SEK