Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Catena Media
Aktien har de senaste dagarna försvagats rejält och har tyvärr uppnått vår uppsatta nivå för stop loss vid 132 SEK. En möjlig förklaring till den plötsliga sentimentsförsvagningen kan vara vinstvarningen från XLMedia. Vi bedömer att detta inte berör Catena Media på något sätt men aktien har trots det försvagats. Vi ser dock inte att något förändrats på fundamentala grunder utan stängning av affärsidén sker med avseende på riskhantering. Med det i åtanke, tillsammans med att strukturella köpsignaler triggats i mitten på maj är aktien fortsatt intressant för positiv positionering när väl rådande rekyl stabiliserats. Affärsidén genererade en negativ avkastning om 6,7%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.