graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Efter avslutad rapportsäsong har nu fokus istället förflyttats till konjunktursignaler och andra faktorer som kan tänkas påverka ekonomin eller risksentimentet i stort. Inte minst den senaste tiden har mycket fokus legat på handelstullar, Brexit-förhandlingar, det politiska läget i Italien, samt på övergripande signaler över rådande konjunkturläge. Sammantaget har dessa faktorer skapat ett avvaktande marknadssentiment i Europa, där en ökad osäkerhet lett till stora negativa kapitalflöden och börser som utvecklats i sidled.

I Sverige handlades OMXS30 i slutet av maj ner under stödområdet vid 1585, vilket i den tekniska analysen indikerade ett försvagat marknadssentiment och att börsen kunde komma att stå inför en mer sidledes rörelse inom handelsintervallet 1550-1600. Sedan dess har också indexet handlats inom detta härad, varvid den tekniska vyn från vår senaste uppdatering fortsatt är intakt.

Läs mer: "Sentimentet utmanas återigen"

Detta innebär således att vi alltjämt ser marknadssentimentet som ansträngt, men där indexet för närvarande handlas i ett etablerat handelsintervall. För att erhålla en första indikation om att sentimentet stärkts krävs nu ett brott av utbudszonen vid 1590-1600. Om så skulle ske återfinns nästkommande motståndområde därefter kring 1636-1650. Det är också först om en etablering över denna nivå sker som tekniska signaler skulle erhållas om att marknadssentimentet skiftat mer positivt. Stöd på nedsidan återfinns i första hand i häradet kring 1550. Ett brott av denna nivå skulle i första hand indikera en fortsatt försvagning ner mot de tidigare lägstanivåerna kring 1500. Detta är också ett nyckelstöd ur ett längre perspektiv, där en etablering under denna nivå vore mycket negativ och skulle indikera att en strukturell försvagning av rådande marknadssentiment skett. Den tekniska sannolikheten skulle då också ligga i en fortsatt nedgång mot i första hand 1463 och i andra hand mot 1400-1410.

I och med att OMXS30 successivt noterat lägre högstanivåer sedan det att börsen toppade i november 2017 är onekligen trenden ur ett medellångt perspektiv nu negativ. Vi ser därför marknadssentimentet som ansträngt och att viss försiktighet kan vara tillrådlig. Ur ett kortare perspektiv indikeras dock att balans nu råder mellan köpare och säljare, där ett utbrott ur handelsintervallet 1550-1600 ger en första indikation om nästkommande rörelseriktning.