graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Under ett genomsnittligt år tenderar sommarperioden på börsen vara svagare, stökigare eller mer volatil. Detta år är än så länge inget undantag och marknadssentimentet har nu under en period varit under press. I spåren av en eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina har riskaversionen tilltagit varpå börserna haft svårt att stiga. OMXS30 har som en konsekvens av detta nu brutit stödområdet kring 1550 vilket då indikerar en ytterligare försvagning av marknadssentimentet och att säljarna är i förarsätet.

OMXS30 uppvisar nu strukturell svaghet och då stödområdet kring 1550 punkterats har sannolikheten ökat för att vi i det korta perspektivet får se fortsatt svaghet. Vid utbrott tenderar rörelsesekvensen nämligen ske i den riktning utbrottet sker och i det här fallet har nu nästkommande stöd vid häradet av 1500 kommit i spel. Under nedgångarna som skedde i februari och mars i år infann sig köpintresse vid denna stödnivå varpå vi även rankar detta som ett nyckelstöd i det större marknadspusslet. En etablering under denna nivå skulle ur ett tekniskt perspektiv inte vara konstruktivt och indikera ett större negativt sentimentsskifte. Den tekniska sannolikheten skulle då ligga i en fortsatt strukturell nedgång mot i första hand 1463 och i andra hand 1400-1410.

På ovansidan kommer nu närmast 1550-1560 vara av intresse, då tekniska stöd tenderar att övergå till motstånd när de väl brutits. Men för en första indikation om att köparna åter börjat ta kontroll i marknaden vill vi fortsatt se en etablering över utbudszonen 1590-1600. Om så skulle ske återfinns nästkommande motståndområde därefter i häradet kring 1636-1650. En etablering över denna senare nivå skulle ge oss viktiga signaler om att marknadssentimentet skiftat mer till att vara mer positivt.

Sammantaget är ”väggen av oro” nu så pass hög att det påverkat sentimentet negativt. Den utgörs av flera härdar men där handelskonflikten mer eller mindre dominerar nyhetsrubrikerna. Vad utfallet blir eller hur den utvecklas de närmaste veckorna går såklart inte att förutse, men i den tekniska analysen behöver vi inte göra det. Analysen görs inte på externa faktorer utan den görs på själva börsen, där priset anses vara bärare av all tillgänglig information. Genom att studera dynamiken mellan utbud och efterfrågan går det avgöra huruvida köparna eller säljarna är i kontroll och därmed öka sannolikheten för att ta korrekta investeringsbeslut.

Nästa uppdatering av OMXS30 kommer att ske i augusti/ Med hopp om en härlig sommar!