Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Attraktivt värdering efter överdriven kursreaktion
Loomis är det ledande kontanthanteringsbolaget i Skandinavien, USA, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och delar av södra Europa. I spåren av minskat kontantanvändande har bolaget haft svårare att växa affären i Skandinavien, men ryktet om kontanters död är dock kraftigt överdrivet och det finns gott om tillväxtmöjligheter på andra marknader, bland annat Argentina och Turkiet.

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Tillväxten i Europa ser mer modest ut, där det också främst var Frankrike och Skandinavien som visade svaghet i den senaste kvartalsrapporten. Rapportmissen förklaras av omstruktureringskostnader i dessa regioner och det finns en del som talar för att dessa inte kommer återkomma efter Q3 utan snarare ge stöd för marginaltillväxt, dvs det är vinsthöjande åtgärder. Vi ser den negativa rapportrörelsen som klart överdriven och med en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde, tillsammans med en förväntade marginalförbättringar ser Kepler Cheuvreux aktien som attraktivt värderad. Estimaten för 2019 är intakta och med ett EBITDA på 6x och 8,5% på fritt kassaflöde är aktien prissatt för ett väldigt negativt scenario. Aktien har en fundamental köprekommendation med riktkursen 410 SEK.

Återtest av utbrottsnivåskapar köptillfälle
Aktien i Loomis är i den större bilden efterfrågestyrd och handlas i en långsiktigt stigande trend. Efter en föregående kraftig uppgångsfas konsoliderade aktien under 2015-2016 i ett brett handelsintervall, varefter positivt konsolideringsutbrott effektuerade förnyad köpsignal i början av 2017. Efter att i slutet av 2017 nått upp till nya rekordnivåer har nu så aktien i spåren av en sämre än förväntad rapport för det andra kvartalet åter kommit ner och återtestat utbrottsnivån från det tidigare konsolideringintervallet. Vi ser sannolikheten ligga i att köpintresse åter kommer infinna sig i aktien kring dessa nivåer och ser således potential kontra tagen risk nu som väldigt attraktiv. Loomis har vid två tidigare tillfällen återhämtat sig från rådande kursnivåer och i början av året lanserade vi tidigare en lyckosam affärsidé med ett liknande utgångsscenario. Motstånd på ovansidan återfinns i första hand kring 300-305 SEK, vilket därefter följs av 320 SEK. Ett brott av stödet vid 272-275 SEK skulle indikera ett försvagat marknadssentiment, varför stop loss för affärsidén sätts strax därunder till 268 SEK.