graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Historiskt säsongsmönster skvallrar om september som en av årets svagaste börsmånader. Detta år skiljer sig än så länge inte från det handelsmönstret, då OMXS30 rekylerat under större delen av månaden. Efter det att indexet nyligen nått upp till det tekniska motståndet vid 1680 kom så säljare in i marknaden och har sedan dess pressat ner aktiemarknaden. Detta var också något som vi i våra två senaste utskick såg som en sannolik utveckling, då börsen vid detta tillfälle nått mycket överköpta nivåer. Det är fullt normalt att börsen från tid till annan tar tillbaks en del av de prisrörelser som sker i en positiv eller negativ trend.

Vi anser fortsatt att undertonen är positiv och tills motsatsen bevisats i prisgrafen ser vi rådande nedåtrörelse mer som en naturlig nedåtrekyl från ett överköpt läge, snarare än resultatet av ett i grunden försämrat marknadssentiment. Bakgrunden till denna vy är ett sentimentmässigt stöd från en stark rapportsäsong samt strukturella förbättringar i prisgrafen. Indexet har tidigare indikerat att det naturliga utbudstryck som funnits i häradet kring 1636-1650 är absorberat då OMXS30 tidigare handlats upp över detta intervall.

I och med att OMXS30 nu rekylerat ned under detta intervall igen skapar det en del kortsiktig osäkerhet. Strukturellt har ingen skada skett men hade indexet fångats upp i häradet av 1636-1650 hade det starka momentumet behållits samt tydligt styrkt den tidigare indikationen om att mer ihållande förstärkning av sentimentet skett. Istället har sannolikheten nu ökat för en fortsatt försvagning ner mot nästkommande stödområde kring 1580-1595. Detta område är nu ur ett strukturellt perspektiv viktigt, och för en fortsatt positiv vy krävs det att en ökad efterfrågan materialiserar sig kring dessa nivåer skulle indexet handlas ned till detta område. En etablering under detta nyckelstöd skulle nämligen återigen indikera att en strukturell försvagning av marknadssentimentet skett.

Som vi tidigare även noterat kommer fokus, i brist på bolagsspecifik information, att ligga på geopolitik, statistik, samt andra omvärldsfaktorer och politiska utspel. Detta innebär också att sentimentet fram till nästa rapportsäsong kan komma att vara skiftande och via den tekniska analysen går det att tolka hur och om det förändras varpå sannolikheten ökar till att göra korrekta marknadsbedömningar.

Signaler om stärkt marknadssentiment sker närmast vid en etablering över 1650 följt av 1680 samt 1720. En etablering över 1680 skulle vara synnerligen positivt. En etablering under 1580 skulle ur ett tekniskt perspektiv vara negativt och öka sannolikheten för en konsolideringsperiod med fortsatt drift ned mot det mer strukturellt viktiga stödintervallet 1500-1520.