Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Värdering för låg givet potentialen
Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter och vi ser potential för positiva överraskningar för det andra halvåret. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste kvartalen går det att argumentera för att förväntningarna på byggdelen nu är låga, vilket skapar potential för aktien. Skanska har därutöver inte sänkt sin ordinarie utdelning sedan 2002, vilket gör att visibiliteten i direktavkastningen om 5% är klart över genomsnittet. Aktien handlas till ett P/E-tal på runt 13x för 2019p, jämfört med femårssnittet på 15x. Förbättringspotential för lönsamheten inom byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling, låg värdering och attraktiv direktavkasting är sammantaget grunderna till vår positiva inställning till aktien.

Teknisk köpsignal triggad
Skanska har haft en väldigt tråkig utvekling på börsen det senaste året. Detta är något som möjligtvis är på väg att ändras till det bättre, varpå de kommande veckorna istället kan bli riktigt ljusa. Anledningen till detta är att aktien bryter upp ur en lång bas eller en klassisk teknisk bottenformation. Efter en längre tids utförslöpa har aktien under 2018 mer eller mindre konsoliderat i ett brett handelsintervall mellan 153 och 174 SEK. Konsolideringen innebär att säljarna och köparna har varit i balans och där det tidigare säljintresset därmed tappat momentum. Då aktien nu bryter upp ur denna konsolidering och bas, triggas tekniska köpsignaler. Sannolikheten har ökat för en stigande aktiekurs och för första gången på väldigt länge ser köparna ut att initialt vara i kontroll. Vi finner det därmed attraktivt att agera på denna tekniska köpsignal där köp kan göras direkt på rådande nivåer. Prisobjektiv för konsolideringsutbrottet går att placera inom intervallet 190-195 SEK. Vi väljer att placera en stoploss för affärsidén vid 163 SEK.