graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

OMXS30 har under veckan återigen vänt ned från den tidigare årshögstanivån i häradet kring 1680. Ur ett sentiment- och strukturellt perspektiv är denna nivå, tillika tekniskt motstånd, viktig. Vi har tidigare noterat att det finns ett naturligt säljtryck som successivt kommer ut i marknaden vid rådande nivåer. Toppar och bottnar tenderar att attrahera flöden. Säljintresset som materialiseras kring årshögstanivåerna ser vi således vara helt och hållet flödesdrivet, snarare än drivet av fundamenta. Detta har också sitt ursprung i den sentimentsförsvagning som tog form i samband med den sättning som skedde för ungefär ett år sedan.

Det är fortsatt någon vecka kvar innan bolagen börjar rapportera sitt tredje kvartal. Därmed finns det anledning att ha kvar ståndpunkten gällande att marknaden sannolikt kommer handlas på sentimentspåverkande faktorer så som politiska utspel, inkommande statistik, och inte minst, naturliga flöden. Det finns också anledning att stå fast vid att indexet laddar inför en större rörelse där just rapportsäsongen kan vara en katalysator för nästkommande rörelsesekvens.

I och med att OMXS30 nu tydligt rekylerat ned från motståndet vid 1680 hamnar viktiga stödnivåer på nedsidan närmast i fokus. Indexet handlas vid senaste rekylbottnarna och för att OMXS30 skall behålla den positiva undertonen vill vi nu se köpintresse materialiseras, inte minst vid häradet 1585-1600. Det skulle ur ett tekniskt perspektiv vara negativt om detta stödjande intervall bryts. Då har vi nämligen en dubbeltopp på plats med en efterföljande lägre botten, vilket signalerar att säljarna är i full kontroll. Sannolikheten ökar då också att vi får se vidare svaghet ned mot det, ur ett längre perspektiv, mycket viktiga stödet kring 1500 – nivån.

På uppsidan är scenariot inte förändrat, skulle indexet etableras över 1680 indikerar det att det historiska och latenta säljtrycket absorberats och att köparna åter är i kontroll. I första hand kan vi då höja blicken mot alla-tiders-högsta-nivå kring 1720.