Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Tillväxtmöjligheter inte reflekterade i värdering
Intrum är marknadsledare inom kredithantering i Europa, och hjälper sina uppdragsgivare med kreditoptimering, betalningstjänster, inkasso för fakturaköp samt betalningstjänster för e-handelsföretag. Som den största lånehandläggaren i Europa åtnjuter Intrum skalfördelar samtidigt som de har en god regional diversifiering. Vi ser att Intrum drar nytta av fortsatt press från finansiella regulatorer likväl som digitalisering och automatisering. Samtidigt är branschen fragmenterad och Intrum kan leda en vidare konsolidering.

Drivet av nya investeringar, synergier och operationella effektivitetsförbättringar, väntar vi oss en justerad årlig vinsttillväxt på 30% för Intrum de kommande tre åren. Bolaget har som mål att uppnå en vinst per aktie på 35 SEK för 2020. Även om värderingen av ett sådant här bolag bör vara strukturellt låg med tanke på affärsmodellen reflekterar dagens nivåer inte den tillväxt vi förväntar oss, varför vi anser aktien vara attraktivt värderad till rådande kurser.


Utbrott ur konsolidering tyder på förnyat köpintresse
Aktien har haft en svag utveckling det senaste året pga rapporter som inte nått ända fram och av rädsla för att skuldportföljer köpts för dyrt på toppen av cykeln. De senaste två rapporterna har dock erhållit en positiv kursreaktion och sentimentet kring aktien stärktes också i samband med att Sampo klev in som ägare i bolaget. Kursmässigt har aktien nu i närmare ett halvår konsoliderat sidledes i en symmetrisk triangel. Sedan inledningen av oktober, under samma period som Stockholmsbörsen fallit 10%, har Intrum stigit med 5%. Aktien visar därmed för närvarande en stor relativ styrka.

I går skedde så också ett positivt utbrott ur denna konsolidering, varvid teknisk köpsignal erhölls. En etablering i häradet kring dessa nivåer skulle således vara en tydlig indikation om att aktien åter är efterfrågestyrd. Nästkommande motstånd återfinns nu vid 260-263 SEK, vilket därefter följs av en större utbudszon kring 275-280 SEK.

Med ökad volatilitet i marknaden och relativt långt till närmaste stödområde sätts nivån för stop loss till 220 SEK. Detta är en vidare stop loss än vad som vanligtvis används, varför positionsstorlek kan behöva justeras.