Källa: Bloomberg, Swedbank Strategy & Allocation

Vi stänger vår affärsidé i Essity
Efter lansering av affärsidén i Essity steg aktien kraftigt och nådde upp till den för affärsidén andra uppsatta motståndsnivåen i häradet kring 240 SEK. Detta visade sig dock vara en stark utbudszon där säljtryck materialiserades och aktien åter föll tillbaka. Efter att i slutet av oktober samlat ny kraft från lägre nivåer har så aktien nu åter kommit upp till ett härad där ett säljtryck presumtivt skulle kunna komma att materialisera sig.

Inom ramen för Swedbank Trading väljer vi därför nu att stänga affärsidén i Essity, där avkastningen blev 7,64%. Under samma period har storbolagsindexet fallit med 2,45%, vilket inneburit en positiv relativavkastning om 10,08%


I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.