graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

För ett par veckor sedan förändrades marknadsbilden i OMXS30. Indexet bröt då ned under det konsolideringsgolv som agerat stöd de senaste två åren, vilket ur ett strukturellt perspektiv sänder en negativ signal. Handelsdynamiken i OMXS30 skiftade därmed till att bli tydligt utbudsdriven där nedgångar inte längre köps, utan där upprekyler istället säljs. Vidare vittnar prisrörelsen om ett ihållande negativt sentiment och där senaste tidens nedgång sannolikt inte är färdigställd.

Något som vi lyfte fram i förra veckans uppdatering var att i spåren av den kraftiga och snabba nedgång som skett sedan inledningen av oktober resulterat i en kraftigt översåld börs. Tillsammans med positiva divergenser i andra indikatorer ansåg vi därför att en upprekyl inte var osannolik att se. Börsen har också under veckan stigit, där OMXS30 nu testat av motståndet och utbudszonen vid 1540-1550. I enlighet med vår förväntan såg vi säljflöde initialt materialisera sig varpå en distinkt vändning nedåt skedde. Detta skvallrar om att ingen förbättring i sentimentet har skett. Ett brott av denna utbudszon skulle nämligen få oss att höja blicken mot nästkommande motstånd i häradet 1575-1595. Etablering över området kring 1575-1595 vore ur ett sentimentsperspektiv positivt, då det skulle indikera att nytt köpintresse materialiserats i sådan omfattning att det naturliga säljflöde som finns i marknaden kring dessa nivåer absorberats och att börsen åter vore mer efterfrågestyrd.

Med det sagt så kvarhåller vi vår vy om att eventuella uppgångar framöver får betraktas som upprekyler. Detta gäller till dess att motsatsen bevisats genom att nya högre högstanivåer noterats. Stöd på nedsidan återfinns nu i häradet kring 1450-1460, bestående av senaste lägstanoteringen samt 50% rekylnivån av uppgången mellan 2016-2017. Ett brott av denna stödnivå skulle indikera vidare svaghet och avsevärt stödja sannolikheten för att rådande nedgångssekvens ännu inte är färdigställd. Nästkommande stödområde återfinns kring 1400-1410, vilken därefter följs av häradet kring 1345-1355.