graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

När vi tittar tillbaks i historieböckerna kommer vi att läsa om ett 2018 där börsen mer eller mindre var sentimentsstyrd, oro och rädsla trumfade fundamentala förklaringar. Optimismen var väldigt tydlig i början på året med skattelättnader från Trump i ryggen. Men rätt snart fick investerares tålamod börja tampas med räntechocker, geopolitik i form av Brexitförhandlingar, italiensk budgetkris men inte minst att Trump fortsatte leverera på sina vallöften. Detta resulterade i den handelskonflikt USA för närvarande har med Kina. Lägg där också till att den tidigare synkront starka makrobilden började krakelera, med ett Europa som tappade momentum, så började väggen av oro sätta rejäl prägel på börsutvecklingen. Investerare har under året slitits mellan hopp och förtvivlan och efter många år av kontinuerliga uppgångar har nervositeten möjligtvis varit extremt hög med tanke på att företagen fortsatt visade god vinstillväxt.

OMXS30 slutade 2018 vid de lägsta nivåerna för året. Därmed är det en ganska tydlig bekräftelse på en utbudsdriven börsdynamik och att en mer strukturell försvagning av marknadssentimentet har skett. En annan tydlig signal gällande detta är att en två år lång och större konsolidering i OMXS30 slutade med ett negativt utbrott i november. Detta ger generellt en strukturellt svag teknisk bild, klassiska sentimentsindikatorer uppvisar fortfarande en status av rädsla i marknaden och vi har inga tydliga signaler om att rådande nedgångsfas skulle vara färdigställd.

Nu i starten av 2019 kan vi skönja en viss optimism i marknaderna då börsen har rekylerat upp relativt kraftigt. Detta förändrar dock inte den strukturella bilden nämnvärt och som vi tidigare noterat utesluter vi i det korta perspektivet så klart inte uppgångar i form av upprekyler. Motreaktioner mot en rådande trend är vanligt förekommande och i samband med att rörelserna på börsen blir för snabba och kraftiga ökar sannolikheten för att de uppstår. Vi har däremot i dagsläget inga tecken på att investerare slutat sälja upprekyler och för att erhålla signaler om detta vill vi se en tydligare styrka på uppsidan där tekniska motstånd tas ut varpå prisstrukturen också övergår till att bli positiv.

Närmast av vikt är motståndet och utbudszonen vid 1480-1500 av intresse. Ett brott av detta härad vore ett första styrketecken i rådande negativa sentiment och skulle få oss att höja blicken mot nästkommande motstånd i nivåer kring 1550-1560. Skulle det ske en etablering över detta område vore det ur ett sentimentsperspektiv klart positivt, då det skulle indikera att nytt köpintresse materialiserats i sådan omfattning att det naturliga säljflöde som finns i marknaden kring dessa nivåer absorberats och att börsen åter vore mer efterfrågestyrd. Med det sagt kvarhåller vi vår vy om att eventuella uppgångar framöver får betraktas som upprekyler. Detta gäller till dess att motsatsen bevisats genom att nya högre högstanivåer noterats. Stöd på nedsidan återfinns fortsatt i häradet kring 1400, bestående av senaste botten samt några bottennoteringar under 2016 samt den Fibonaccibaserade rekylnivån på 61,8% av uppgången mellan 2016-2017. Ett brott av denna stödnivå skulle indikera vidare svaghet och avsevärt stödja sannolikheten för att rådande nedgångssekvens ännu inte är färdigställd. Nästkommande stödområde återfinns därefter kring 1345-1355.