graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Vi har tidigare belyst att klassiska sentimentsindikatorer stärkts i spåren av den optimism vi ser i prisanalysen. OMXS30 har under veckan fortsatt att stärkas och den första av två viktiga utbudszoner har nu forcerats. Det indikerar att dynamiken mellan utbud och efterfrågan har börjat förändras där säljflödet nu absorberas. Vi har nämnt rapportperioden som en katalysator men det är svårt att än så länge enskilt peka på rapportutfallet som bidragande orsak till den senaste uppgången. Investerare har dock varit väldigt förlåtande i USA och Sverige avseende aktiereaktionerna, trots att andelen bolag som slår förväntningarna, och på aggregerad nivå, är under senaste årens snitt. Däremot vittnar det om en rådande positiv underton samt att investerare i slutet av 2018 möjligtvis tog ut lite väl mycket negativt i sin förväntansbild

I och med att OMXS30 nu tydligt forcerat motståndsintervallet vid 1480-1500 får det oss att höja blicken mot nästkommande motstånd av vikt kring 1550-1560 dit nu indexet även närmat sig i veckan. Förutom tidigare rekyltoppar sammanfaller även 200 dagars glidande medelvärde samt Fibonaccirelaterade nivåer i detta härad, vilket gör det till ett viktigt motståndsområde ur ett sentimentperspektiv. För att andas mer optimism har vi tidigare efterlyst mer styrka i upprekylerna och en etablering ovan detta intervall skulle vara ett tydligt tecken på detta. Det skulle indikera att nytt köpintresse materialiserats i sådan omfattning att det naturliga säljflöde som finns i marknaden kring dessa nivåer absorberats och att börsen åter vore mer efterfrågestyrd.

Tills det eventuellt sker och i takt med att indexet nu stigit kraftigt, samt handlas nära detta motstånd ökar risken i det korta perspektivet igen. Efter en snabb och kraftig uppgång är det inte orimligt att börsen behöver en andhämtningspaus innan motståndsområdet utmanas med styrka.

Det tidigare motståndet kring 1500 kommer nu närmast att agera stöd, följt av nivåer kring 1450. För att den positiva biasen skall vara intakt vill vi helst se dessa nivåer intakta i en eventuell motreaktion på senaste tidens uppgång. Strukturellt viktigt stöd på nedsidan återfinns fortsatt i häradet kring 1400, bestående av senaste botten samt några bottennoteringar under 2016 samt den Fibonaccibaserade rekylnivån på 61,8% av uppgången mellan 2016-2017. Ett brott av denna stödnivå skulle indikera vidare svaghet och avsevärt stödja sannolikheten för att nedgångssekvensen ännu inte är färdigställd. Nästkommande stödområde återfinns därefter kring 1345-1355.