Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Solida tillgångar och en attraktiv produktionsprofil
Vi tror nu att investerare i allt högre grad börjar fokusera på Lundin Minings attraktiva produktions- och kassaflödesprofil. De kommande årens attraktiva produktionstillväxt i bolagets gruvor kommer efter år av investeringar vilket gör att vi närmar oss en skördeperiod. Givet att 2018-2019 är toppår för investeringarna ser kassaflödet synnerligen attraktivt ut kommande år vilket adderar till en redan stark balansräkning. Cirka 20-25% av börsvärdet är nettokassa. Förvärv är fortfarande högt på agendan, men det finns en brist på högkvalitativa projekt/gruvor till salu och vi räknar med att bolaget kommer att dela ut delar av kassan till aktieägarna om inget förvärv görs inom ett år. Sammantaget skapar Lundins nettokassa, tillväxtambitioner och attraktiva produktionsprofil en god potential för att skapa ytterligare aktieägarvärde. Givet detta så ser aktien riktigt billig ut om man lyfter blicken och tittar på 2020-2021p.


Rådande styrka lockar
I den tekniska analysen uppvisar aktien styrka och tecken på att nu har bottnat ur. En viktig drivare för aktien är hur kopparpriset utvecklar sig och under de senaste dagarna har även det uppvisat tecken på att bottna ur. Sammantaget har sannolikheten ökat för att både aktien och kopparpriset kan fortsätta stiga där den positiva fundamentala utvecklingen ger medvind. Vi anser därför att det är lockande att agera på rådande styrka där köp kan göras direkt på rådande nivåer. Förutom att aktien uppvisat styrka har även börsen som helhet gått starkt varpå det finns risk för bakslag. För att hantera denna risk väljer vi att placera en stop loss vid 43 SEK. Procentuellt är det är lite vidare än vad vi normalt brukar förordra men aktien uppvisar generellt en större volatilitet än merparten av aktierna på börsen.