graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Uppgången på stockholmsbörsen har nu onekligen bromsats in och tagit en paus, men det är i dagsläget inget vi oroas av. Tvärtom är det något som vi efterlyst och ser som önskvärt då lutningen på årets inledande trend inte var hållbar. Efter nio veckor på raken av kontinuerliga uppgångar behövdes denna anhämtningspaus varpå börsen kan samla kraft för vidare uppgångar. OMXS30 har i veckan distinkt rekylerat ned från motståndet kring 1600 nivån vilket stärker nivån som ett viktigt område uppsidan, men samtidigt har vi i den efterföljande prisrörelsen fått en initial positiv bekräftelse på nedsidan då ett viktigt stödområde testats av.

Efter att OMXS30 tidigare forcerat två viktiga motståndszoner har den strukturella bilden förbättrats avsevärt, varpå vi anser det vara en grundläggande styrka och optimism hos sentimentet där prisdynamiken återigen är efterfrågedriven. I samband med detta har vi i de senaste uppdateringarna noterat att de tidigare motståndszonerna kring 1550 samt 1500 närmast kommer att agera viktiga stöd och för att behålla den tydligt positiva biasen ville vi, i en eventuell nedrekyl, helst se dessa nivåer intakta. Under veckan har 1550-nivån på punkten när testats av, där ett tydligt köpintresse materialiserades varpå vi nu har en positiv bekräftelse på området som stöd. En annan viktig aspekt i samband med detta är att vi nu också har konkreta signaler på den grundläggande styrkan på börsen där rekylen lockat till sig förnyat köpintresse.

Viktigt och centralt för börsens sentiment är utvecklingen kring handelskonflikten och detta går det så klart inte att blunda för. Ett tydligt osäkerhetsmoment är hur mycket av optimismen kring handelskonflikten som marknaden nu prisat in, vilket i dagsläget är mycket svårt att avgöra. Som bekant brukar börsen prisa in nyheter eller förväntningar i förtid och när dessa blir kända för marknaden är det inte helt ovanligt med en motsatt reaktion under perioden kort därefter. Om börsen stiger alltför kraftigt kan det paradoxalt bli kraftiga nedgångar på aktiemarknaden i samband med att en eventuell lösning på handelskonflikten kommer på plats. Detta då marknadens fokus återigen skulle skifta till något annat, så som det konjunkturella läget i världsekonomin eller andra geopolitiska risker.

Det är för tidigt att påstå att rådande andhämtningspaus är färdig och det finns anledning att iaktta försiktighet tills signaler om annat sker. Potentialen kontra risken är dock mer attraktiv i samband med att indexet handlas vid de närmaste stöden kring 1550 följt av 1500. På uppsidan är närmaste motstånd fortsatt lokaliserat vid 1600, där ett brott skulle trigga nya köpsignaler varpå vi skulle höja blicken mot 1680. Sammantaget andas vi optimism, sannoliketen för att vi skall få se vidare uppgångar i indexet har ökat men där vi, i det korta perspektivet, fortsatt är mer avvaktande då indexet befinner sig i en nedrekyl.