Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Konservativt värderade tillgångar
Holmen är finansiellt mycket starkt med stora skogsinnehav, inklusive produktiva skogstillgångar på totalt 1 miljon hektar. I Holmens balansräkning är skogsmarken bokförd till ett värde på cirka 17,5 miljarder kronor men med ett teoretiskt marknadsvärde på 36 miljarder kronor givet dagens priser på skogsmark. Bolagets skogs- och industridelar måste värderas olika givet den låga risk som skogstillgångarna erbjuder men den finansiella risken är begränsad. Vidare har bolaget investerat i höjd produktionskapacitet inom kartong och man omstrukturerar inom papper. Fundamentalt erbjuder rådande nivåer en bra möjlighet och i kombination med en svag svensk krona ser vi ett utmärkt tillfälle att köpa aktien


Den positiva trenden är på väg att återupptas
De senaste åren har nivåer kring 200 SEK varit en vattendelare i aktien varpå häradet tydligt agerat som ett stöd men även som motstånd. Efter att aktien fallit kraftigt under slutet av förra året har pristrenden sedan årsskiftet varit positiv men där motståndet kring 200 SEK fått aktien att reversera, då säljintresse på nytt triggats. I och med att vi nu har signaler om att aktien handlas ovan denna motståndsnivå tyder detta på att det naturliga säljflöde som tidigare materialiserats vid detta motstånd nu har absorberats. Det indikerar också att den positiva trenden är på väg att återupptas varpå vi anser att sannolikheten för högre höjder i aktien nu har ökat. Vi anser att ett köp kan göras direkt på rådande nivåer men för att hantera risken väljer vi att placera ett stop loss vid 189 SEK.