Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Attraktiv värdering i detta globala bolag
Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Verksamheten i USA fick i november en order på 1000 Safepoints, vilket indikerar att prognoserna för organisk tillväxt kan se försiktiga ut. Även om tillväxten i Europa ser mer modest ut, uppvisar nu Frankrike och Skandinavien stabilitet igen där ledningen är säker på att Frankrike kommer återhämta sig starkt även om gula västarna orsakat vissa störningar under Q4. Tillväxten i Europa förväntas generellt komma från förvärv. Senaste rapporten stördes av temporära effekter. Generellt var det underliggande resultatet för det fjärde kvartalet i linje med förväntningarna. Tillväxten väntas ta fart och vinsterna väntas följa med. Aktien handlas dock med en värderingsrabatt mot jämförelsebolagen. Givet den starka balansräkningen, kassaflödet och de förväntande lönsamhetsförbättringarna, ser vi värderingen som synnerligen attraktiv till rådande kursnivåer.

Positivt återtest av stödnivå skapar köptillfälle
I den större bilden befinner sig Loomis i en positiv trend där aktien nu senast inledde en rekyl i samband med att de tidigare toppnoteringarna nåddes. Rekylen fick mer kraft av att storägare sålt sina innehav i A-aktien till än lägre nivåer än vad B-aktien handlades till varpå ett återbesök till tidigare utbrottsnivå och teknisk stödjande område skett. Vad som fångat vårt intresse nu är att stödområdet är intakt men också att aktien börjat reversera uppåt igen. Vi ser sannolikheten ligga i att köpintresset åter har infunnit sig i aktien kring dessa nivåer och ser således potentialen i förhållande till risken som väldigt attraktiv. Vi ser att aktien har goda förutsättningar att på nytt kunna utmana tidigare toppnivåer kring 350 SEK. Motstånd på ovansidan återfinns i första hand kring 325 SEK, vilket därefter följs av nivåer kring 343 SEK. Ett brott av stödet kring 300 SEK skulle åter indikera ett försvagat marknadssentiment och intakt säljintresse i aktien, varför stop loss för affärsidén sätts strax därunder till 295 SEK.