graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Under de senaste veckorna har vi fått ytterligare signaler som stärker utsikterna för det optimistiska scenariot om en fortsatt stigande börs. Först (1) triggade OMXS30 nya köpsignaler då indexet handlades upp över motståndet kring 1600-nivån varpå börsen då uppvisar grundläggande styrka och en konstruktiv utveckling i prisgrafen. För det andra (2) fick vi i en efterföljande rekyl se köpintresset tillta i samband med att indexet rekylerat ned till tidigare botten och det viktiga stödområdet kring 1550. För det tredje (3) har köparna i den senaste uppåtrörelsen drivit på OMXS30 upp över tidigare topp varpå den positiva prisrörelsen är intakt. Således fortsätter köpintresset absorbera säljintresset, den strukturella styrkan är noterbar och det är svårt att hitta direkta svaghetstecken i rådande pristrend.

Fortsatta osäkerhetsmoment i närtid, som kan påverka sentimentet, är följetången kring Brexit samt handelskonflikten. Det är rimligt att anta att vi under de närmaste veckorna kan få se mer klarhet kring dessa oroshärdar varpå detta också kan vara en trigger för en sentimentsförändring, både till det sämre och till det bättre. Frågan man också egentligen kan ställa sig är hur mycket marknaden oroas över dessa härdar. Flera omvärldsindex handlas kring rekordnivåer, så antingen har investerare redan prisat in ett ”positivt utslag”, frågan är bara hur mycket eller så oroas man inte alls. Detta är så klart i dagsläget närapå omöjligt att svara på men onekligen präglas sentimentet av ett positivt tolkningsföreträde. Snart startar även rapportsäsongen för första kvartalet och mycket ny information kommer nå marknaden. Med en sådan stark inledning på börsåret får resultat och utsikter inte göra marknaden besviken.

Sammantaget tar vi höjd för att OMXS30 skall återbesöka den tidigare toppen tillika motståndet kring 1680-nivån och skulle indexet i ett senare skede punktera detta motstånd ligger alla tiders högsta nivå kring 1720 i siktet. Något som vi påpekat tidigare är även att i olika indikatorer och undersökningar har som synes institutionella placerare världen över fortsatt att minska på sin risk och allokering till aktier. Ur ett motvallsperspektiv kan detta de facto vara bränsle till fortsatta uppgångar då dessa typer av placerare framöver har torrt krut att kunna addera aktierisk igen. De tidigare motståndszonerna kring 1550 samt 1500 kommer fortsatt att agera viktiga stöd och för att behålla den tydligt positiva biasen vill vi, i eventuella nedrekyler, se dessa nivåer intakta.