Källa: Bloomberg, Swedbank Strategy & Allocation

Vi stänger vår affärsidé i Loomis
I samband med en större rekyl lanserade vi en affärsidé i Loomis då aktien handlades vid ett tekniskt stödjande område. De senaste veckorna har aktien stigit kraftigt och handlas nu återigen vid sin alla tiders högsta nivå. Detta är nivåer som kan trigga säljintresse och ökar dessutom risken för bakslag i samband med rapporten varpå vi väljer att säkra hem en kortsiktig vinst inom ramen för Swedbank Trading. Vi stänger därmed affärsidén i Loomis där avkastningen blev 10,65%. Under samma period steg OMXS30 med 5%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.