Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Förbättringar inte reflekterade i dagens värdering
Peab är ett nordiskt byggbolag med den största och starkaste marknadsandelen i Sverige. Efter några år av omstruktureringar har bolaget den senaste tiden haft en stabil utveckling där balansräkningen nu också blivit stark. Peabs närvaro inom alla typer av konstruktion och marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången och vi ser fortsatt potential för förbättringar när det gäller lönsamheten. I senaste rapporten överraskade rörelsemarginalen positivt och vi räknar med att en marginal runt 5% är här för att stanna. En nyckelfaktor till detta är att bolaget valt att åter fokusera på små/medelstora projekt, vilket har sänkt bolagets operativa och finansiella risk. Trots marknadens förväntningar om förbättringar anser vi att det inte är reflekterat fullt ut i värderingen. Det finns utrymme för aktien att stiga ytterligare. I samband med kvartalsrapporterna har Peab-aktien stigit vid 7 av de senaste 8 rapporttillfällena.

Bygger momentum med högre nivåer i siktet
Aktien har likt marknaden i stort haft en god utveckling under de inledande månaderna på året. Det är en tydlig efterfrågestyrd dynamik i handeln och sentimentet understöds också av en gynnsam utveckling i fundamentala faktorer i bolaget. Under det senaste året har nivån kring 85 SEK agerat motstånd, varpå ett säljintresse har materialiserats och en rekyl har tagit vid. Det som nu fångar vårt intresse är att det naturliga säljflödet som uppstått kring denna nivå sannolikt är på väg att absorberas då aktien handlas till den högsta nivån sedan slutet på 2017. Tekniska köpsignaler har triggats och vi anser att det finns goda förutsättningar för aktien att fortsätta stiga då sentimentet kring densamma är stark. Minsta motståndets lag bör vara på uppsidan och vi anser att ett köp kan göras direkt på rådande nivåer, men för att hantera risken väljer vi att placera ett stop loss vid 80,50 SEK.